• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn hiện hành

nhatcnt

Thành Viên Tích Cực
#1
Tài liệu này nhằm tập hợp và hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về xây dựng: Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật bao gồm 04 Nghị định, 11 Thông tư, 05 Quyết định, 02 Hướng dẫn và 01 Chỉ thị có liên quan.

Mong rằng nó sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định hiện hành trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nguồn tài liệu:
+ Website của Chính phủ
+ Website của Bộ Xây dựng
+ Website của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

1. Luật Xây dựng

2. Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Các phụ lục:
v Phụ lục 1: Phân cấp, phân loại công trình xây dựng
v Phụ lục 2: Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
v Phụ lục 3: Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình
v Phụ lục 4A: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng công trình
v Phụ lục 4B: Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị công trình
v Phụ lục 5A: Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
v Phụ lục 5B: Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải
v Phụ lục 5C: Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
v Phụ lục 6: Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
v Phụ lục 7: Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng
v Phụ lục 8: Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
v Phụ lục 9: Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng
 

Đính kèm

Top