• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Tài Liệu Mẫu Khóa luận Tốt nghiệp - Chuyên đề Tốt nghiệp

pilot

đang tập lái
#1
MẪU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
- Quy định về các trình bày
+ Font chữ
+ Kích thước chữ
+ Dàn trang​
- Quy định đối với hình thức thực tập làm và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp
+ Đối tượng
+ Thời lượng
+ Chuyên môn
+ Hình thức
+ Số lượng bản
+ Số trang quy định​


Password giải nén: http://kilobooks.com
 

Đính kèm