• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia – báo cáo tóm tắt[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thanh Hương
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
Phần 1. Giới thiệu tổng quát về đề tài

1. Lý do thực hiện đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Nội dung nghiên cứu
5. Khách thể nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Giới hạn của đề tài

Phần 2. Kết quả khảo sát thực tiễn

I. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và đặc điểm khách thể tham gia khảo sát
II. Phân tích kết quả khảo sát thực tiễn

Kết luận và kiến nghị

[h=3]Trích đoạn:[/h]
Trong hệ thống giá trị nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu giá trị được nhiều người mong muốn nhất là giá trị liên quan đến ý nghĩa xã hội của hoạt động nghiên cứu khoa học, cụ thể là làm thế nào để kết quả nghiên cưu của họ thật sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực cho đời sống xã hội. Những giá trị liên quan đến cơ hội học tập và phát triển, đến thu nhập cũng là những giá trị được nhiều người mong muốn đạt được với thứ bậc ưu tiên cao. Trong những giá trị liên quan đến thu nhập giá trị “kiếm được nhiều tiền từ hoạt động chuyên môn” được đánh giá cao hơn giá trị “không phải kiếm sống ngoài nghề”. Tuy nhiên định hướng vào giá trị “không phải kiếm sống ngoài nghề” và giá trị liên quan đến ý nghĩa xã hội của kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học mới có tác động ảnh hưởng đến tính tích cực nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu.
 

Đính kèm

Top