• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tích cực lao động

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay[/h]


Mục lục

[h=3]Chương 1. Một số vấn đề lý luận về tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước[/h]
1.1 Khái niệm tính tích cực lao động
1.2 Tính tích cực lao động của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước
1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực lao động của cán bộ, công chức

[h=3]Chương 2. Tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay[/h]
2.1 Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay
2.2 Tính tích cực lao động của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ - Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng

[h=3]Chương 3. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay[/h]
3.1 Những căn cứ để xây dựng các giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức
3.2 Một số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước

[h=3]Kết luận[/h]

[h=3]Danh mục tài liệu tham khảo[/h]Lời Mở Đầu

Chương trình cải cách hành chính của chúng ta đã tiến hành được những bước khá dài. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn không ít những tồn tại, yếu kém. Trong đó phải kể đến chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội “Không ít cán bộ, công chức vừa kém về đạo đức, phẩm chất, vừa yếu về năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ”. Tình ì, tính bảo thủ do ảnh hưởng của cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung – quan liêu bao cấp trước đây còn rất nặng nề trong đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Có một thực tế là không ít cán bộ, công chức làm việc thiếu tích cực. Điều đó thể hiện ở chỗ: nhiều cán bộ, công chức bảo thủ trong cách nghĩ, cách làm, thiếu sự năng động, sáng tạo và đổi mới. Tính cục bộ lợi ích, cá nhân còn nhiều. Một điều mà không ít người dân nhận thấy là cách làm việc quan liêu, hành chính hoá, không thạo việc, tác phong chậm chạp, rườm rà, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ công chức. Thủ tướng Phan Văn Khải đã có lần nhắc đến bệnh “vô cảm” của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta.
 

Đính kèm

Top