• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp – báo cáo tóm tắt[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Song Hà

[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
Chương 1. Khu công nghiệp và một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của việc hình thành khu công nghiệp

1. Tình hình sử dụng đất khu công nghiệp
2. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án khu công nghiệp sau 15 năm hình thành và phát triển
3. Những vấn đề bất cập của việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp
4. Một số vấn đề tâm lý của người dân tại các vùng có xây dựng khu công nghiệp
5. Một số khái niệm làm việc

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và tiến trình thực hiện

1. Chọn mẫu và mô tả mẫu nghiên cứu
2. Nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính

Chương 3. Vấn đề đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu, trong quan hệ người – người của những người nông dân bị thu hồi đất

1. Mức độ hài lòng của người nông dân đối với việc đền bù khi bị thu hồi đất nông nghiệp
2. Sử dụng tiền đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu của người nông dân bị thu hồi đất
3. Những thay đổi trong quan hệ người – người của những người nông dân bị thu hồi đất

Chương 4. Khả năng thích ứng của người nông dân bị thu hồi đất với những thay đổi việc làm do xây dựng khu công nghiệp tại địa phương

1. Sự thích ứng trên bình diện nhận thức của người nông dân với những thay đổi việc làm sau khi bị thu hồi đất
2. Vấn đề việc làm của người nông dân sau khi bị thu hồi đất
3. Khả năng khắc phục khó khăn trong công việc hiện tại của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
4. Định hướng giá trị việc làm và nhu cầu về đào tạo, hỗ trợ phát triển ngành nghề của người nông dân bị thu hồi đất

Chương 5. Tâm trạng và thái độ của người nông dân bị thu hồi đất đối với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương

1. Tâm trạng của người nông dân bị thu hồi đất liên quan đến những vấn đề nảy sinh do việc xây dựng khu công nghiệp
2. Thái độ của người nông dân bị thu hồi đất đối với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sau 15 năm xây dựng và phát triển đến nay hệ thống khu công nghiệp (KCN) với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã được hình thành và đi vào hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc. Đây là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tạo nên động lực mới cho sự phát triển, thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tuy thời gian phát triển chưa lâu, song các KCN đã đem lại những kết quả rất đáng khích lệ. Điều đó được thể hiện trong việc doanh thu và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp của các doanh nghiệp trong các KCN vào ngân sách nhà nước cũng ngày một tăng, nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong GDP. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, các doanh nghiệp trong các KCN đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, quá trình phát triển KCN cũng đang đặt ra những vấn đề bức xúc, thậm chí gây nên một số tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững của đất nước.
 

Đính kèm

Top