• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Đề Án[/h][h=2]Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh[/h]
Mục lục


[h=3]Phần mở đầu[/h]

[h=3]Chương I: Những vấn đề chung về xuất bản giáo trình[/h]

1.1. Những vấn đề lý luận nghiệp vụ về xuất bản giáo trình phục vụ công tác đào tạo
1.2. Một số đặc trưng của giáo trình
1.3. Hệ thống giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -Yêu cầu và đặc điểm


[h=3]Chương II: Thực trạng chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh[/h]

2.1. Tình trạng bản thảo
2.2. Tình hình biên tập giáo trình
2.3. Công tác biên tập kỹ - mỹ thuật
2.4. Tình hình và chất lượng in ấn giáo trình
2.5. Đánh giá thực trạng chất lượng giáo trình ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


[h=3]Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình phục vụ cho nhu cầu đào tạo của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong tình hình mới[/h]

3.1. Phương hướng chung
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


[h=3]Kết luận[/h][h=3][/h][h=3]Tài liệu tham khảo[/h]
Lời nói đầu


Giáo trình và các tài liệu được sử dụng làm giáo trình (gọi tắt là giáo trình) có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo cán bộ các hệ trung, cao cấp lý luận chính trị. Việc xuất bản có chất lượng các giáo trình đòi hỏi một hệ thống quy chế, quy trình chặt chẽ từ khâu xác định nội dung, chương trình đào tạo đến khâu tổ chức biên tập, xuất bản, in ấn và phát hành. Tuy nhiên, việc xuất bản giáo trình hiện nay ở các hệ đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập, dẫn đến chất lượng xuất bản còn nhiều tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo cán bộ. Sự bất cập đó thể hiện ở nhiều nét chính sau:
- Quy chế xuất bản chưa hoàn thiện.
- Việc chấp hành quy chế xuất bản ở các đơn vị chưa thống nhất.
- Quy trình biên soạn giáo trình còn nhiều điểm chưa hợp lý.
- Công tác nghiệm thu giáo trình còn có phần nể nang, dễ dãi.
- Chất lượng biên tập cả về nội dung lẫn hình thức đang còn những hạn chế nhất định.
- Một số tiêu chuẩn về kỹ - mỹ thuật giáo trình chưa được thực hiện thống nhất.
- Chưa gắn phân tích nhu cầu học viên về giáo trình với hoạt động xuất bản.
Trong thời kỳ tới đòi hỏi phải có bộ giáo trình có chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo cán bộ trong hệthống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Do đó, Nhà xuất bản Lý luận chính trị cần phải có công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình và ứng dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu vào hoạt động xuất bản của đơn vị.
 

Đính kèm

Top