• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thạc Sỹ Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng

mlean138

Thành Viên Tích Cực
#1
File .rar gồm:

  • Nội dung Luận văn Thạc Sĩ
  • Tài liệu tham khảo
  • Phụ lục
  • Danh mục
MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, đấu thầu được áp dụng trên nhiều lĩnh vực nhưng nhiều nhất vẫn là trong lĩnh vực xây dựng công trình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phương thức đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có vai trò to lớn đối với chủ đầu tư, nhà thầu và nhà nước.
Đối với doanh nghiệp, vì mục tiêu khi tham gia đấu thầu là phải giành được chiến thắng nên việc xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu có ý nghĩa rất quan trọng. Chính mục tiêu này sẽ là động lực để doanh nghiệp phát huy được tính năng động, sáng tạo trong đấu thầu, tích cực tìm kiếm thông tin, xây dựng các mối quan hệ, tìm mọi cách nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường. Và trong quá trình thực hiện dự án, với yêu cầu phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch và hoàn thành càng sớm càng tốt đã thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi cách nâng cao năng lực về kỹ thuật công nghệ tiên tiến để rút ngắn thời hạn thi công, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong các cuộc đấu thầu sau này.
Việc thắng thầu sẽ giúp doanh nghiệp tạo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngược lại nếu doanh nghiệp trượt thầu thì sẽ không có việc làm, không tạo được thu nhập cho người lao động, hiệu quả kinh doanh giảm sút, nếu kéo dài thì sẽ dẫn đến thua lỗ, phá sản.
Mặc khác hiện nay nhiều nhà thầu không chú trọng đến công tác xây dựng năng lực cạnh tranh của mình dẫn đến hệ quả là không đáp ứng được yêu cầu đề ra của chủ đầu tư, dẫn đến công trình bị chậm tiến độ, chất lượng kém, thậm chí không đủ năng lực để hoàn thành công trình.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng có chức năng chính là xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi và thủy điện. Trong những năm vừa qua Công ty đã tham gia đấu thầu và giành được một số công trình lớn, có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay khi thị trường xây dựng đang sôi động và cạnh tranh quyết liệt bởi các yếu tố như:
- Xu thế hội nhập, các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều.
- Các doanh nghiệp xây dựng trong nước mạnh lên sau quá trình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa.
- Hầu như tất cả các hợp đồng thi công của công ty nhận được trước đây chủ yếu thông qua hình thức đấu thầu hạn chế hoặc giao thầu. Tuy nhiên kể từ khi Luật đấu thầu có hiệu lực hình thức đấu thầu rộng rãi gần như áp dụng cho tất cả các gói thầu (các nhà thầu có đủ năng lực đều được tham gia dự thầu).
- Công tác quản lý, giám sát của các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được tăng cường và xiết chặt sau một thời gian dài bị buông lỏng. Các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cũng được nâng cao hơn.
Tất cả những sự kiện trên dự báo mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng sẽ quyết liệt hơn. Do đó, để tồn tại và phát triển thì đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng phải không ngừng tìm tòi các giải pháp để xây dựng năng lực cạnh tranh, từ đó nâng cao khả năng thắng thầu. Đây là phương thức cạnh tranh đặc trưng được sử dụng rộng rãi và gần như bắt buộc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Cạnh tranh thông qua việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian thi công.
Từ cách đặt vấn đề đó, với tư cách là cán bộ đang trực tiếp tham gia trong công tác quản lý đấu thầu của thành phố Đà Nẵng, tôi chọn đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh hiện có, các tiềm năng và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng, kết hợp với các nghiên cứu lý thuyết, đề tài đề xuất các giải pháp xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của doanh nghiệp, các nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài; Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng; Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty, từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty để đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng năng lực cạnh tranh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng trong đấu thầu xây dựng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu các giải pháp xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng.
Phạm vi nghiên cứu
+ Về không gian: Luận văn nghiên cứu những vấn đề về xây dựng năng lực cạnh tranh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng giới hạn trong phạm vi đấu thầu xây dựng.
+ Về thời gian: Luận văn nghiên cứu kết quả hoạt động đấu thầu từ năm 2008 đến nay và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích, so sánh, thu thập và xử lý thông tin, thống kê, mô hình hoá và các phương pháp nghiên cứu khoa học khác trên cơ sở phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở cấp độ vĩ mô quản lý nhà nước được Chính phủ và cơ quan quản lý ngành là Bộ Kế hoạch và Đầu tư hằng năm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu để phù hợp với sự phát triển và hội nhập của ngành. Ở cấp độ vi mô là doanh nghiệp, tại thành phố Đà Nẵng đã được một số công ty về thi công xây dựng nghiên cứu xây dựng quy trình khi tham gia dự thầu như Công ty Cổ phần Dinco, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545 . Tuy nhiên, tất cả những nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức xây dựng các bước cơ bản và mang tính chất thủ tục khi tham gia dự thầu mà chưa đi sâu nghiên cứu các vấn đề về kỹ năng lập hồ sơ dự thầu, lập giá, nâng cao năng lực về tài chính. Mặc khác, trước đây các hợp đồng thi công của các công ty nhận được chủ yếu thông qua hình thức đấu thầu hạn chế hoặc giao thầu mà không phải đấu thầu rộng rãi, vì vậy hầu hết các doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu cũng là vấn đề dễ hiểu.
Những đóng góp mới của luận văn
Luận văn tập trung nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề cơ bản và cụ thể hóa Luật đấu thầu, các văn bản về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước vào tình hình thực tế của công ty nhằm xây dựng khả năng cạnh tranh để thắng thầu mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đến đó là: Cạnh tranh thông qua việc xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ năng xây dựng hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu; Các giải pháp về tài chính; Xây dựng liên danh, liên kết; Quản lý hiệu quả chi phí, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian thi công.
Những vấn đề chưa giải quyết được của luận văn
Hoạt động đấu thầu là cả một quá trình và rất phức tạp, do điều kiện và khả năng có hạn nên luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về xây dựng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu như đã nêu ở trên mà chưa giải quyết được một số vấn đề khác như: Hiệu quả trong và sau đấu thầu; Tham gia đấu thầu quốc tế; Liên danh với các nhà thầu nước ngoài Vì vậy những nghiên cứu tiếp theo sẽ góp phần hoàn thiện quá trình đấu thầu của các doanh nghiệp xây dựng.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, các bảng, các hình vẽ và đồ thị, nội dung của luận văn gồm 3 chương chính:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đấu thầu xây dựng và cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng

Chương 2: Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng
Chương 3: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top