• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Nghệ thuật Việt Nam với sự phát triển nhân cách và văn minh Việt Nam

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
Nghệ thuật Việt Nam với sự phát triển nhân cách và văn minh Việt Nam – báo cáo tóm tắt


Thông tin đề tài:


Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Đình Quang

Nội dung đề tài:


Chương 1. Văn học nghệ thuật với sự phát triển xã hội và xây dựng con người
Chương 2. Chung quanh vấn đề bản chất văn học nghệ thuật
Chương 3. Văn học nghệ thuật và bản sắc dân tộc
Chương 4. Văn học nghệ thuật với quy luật kế thừa phát triển
Chương 5. Văn học nghệ thuật và khoa học hiện đại
Chương 6. Văn học nghệ thuật và việc xây dựng con người

Lời Mở Đầu:Từ lâu, loài người đã nhận thức được rằng: Văn hóa là bộ mặt tinh thần của xã hội, là tấm gương phản chiếu tâm hồn và hơi thở của một đất nước. Muốn tìm hiểu trình độ phát triển và bản sắc của một dân tộc đó. Mấy thập kỷ gần đây, người ta lại nhận thức thêm rằng: Văn hóa không chỉ là kết quả hoạt động của xã hội, ngược lại, chính nó là động lực và mục tiêu của sự phát triển xã hội. Mọi kế hoạch phát triển, nếu muốn đạt kết quả một cách nhịp nhàng, phải xuất phát từ động cơ và cách nhìn văn hóa.
Từ nhận thức đó, Liên Hiệp Quốc và tổ chức Unesco đã khởi xướng “Thập kỷ thế giới văn hóa vì sự phát triển”.
Nhưng văn hóa bao hàm một phạm vi rất rộng, gồm nhiều ngành và nhiều bộ môn. Vậy Văn học Nghệ thuật giữ vị trí nào trong cái phạm vi bao la rộng rãi ấy?
Nếu văn hóa nói chung là nền tảng tinh thần của xã hội, thì Văn học Nghệ thuật lại là bộ phận trọng yếu của mọi nền văn hóa. Bởi vì hơn tất cả mọi lãnh vực, văn học nghệ thuật có khả năng bộc lộ sâu xa nhất, sinh động và tổng hợp nhất tâm hồn và những nỗi khát vọng, các giá trị về chân thiện mỹ của một xã hội.
 

Đính kèm

Top