• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

NGHI THỨC LỄ KHÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

#1
NGHI THỨC LỄ KHÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
- Ai nấy cung kính: dốc lòng kính lạy Phật - Pháp -
Tăng thường ở khắp mười phương. ( 3 lần ) o o o
- Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dàng ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tính làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm bồ đề kiên cố,
Xa biển khổ sông mê,
Chóng quay về bờ giác.
- Cúng dàng đoạn, dốc lòng kính lạy Phật - Pháp - Tăng
thường ở khắp mười phương
 

Đính kèm

Top