• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hoá một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hoá một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc[/h]


Mục Lục
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Nguồn tư liệu
6. Tổ chức lực lượng nghiên cứu
7. Quá trình triển khai nghiên cứu
8. Sản phẩm khoa học của đề tài

[h=3]Phần 1. Cơ sở lý luận của việc bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc[/h]
Chương 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Đảng, Nhà nước ta về bảo tồn, phát triển văn hoá, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
Chương 2. Những lý thuyết và khái niệm về bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
Chương 3. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

[h=3]Phần 2. Đánh giá thực trạng văn hoá, ngôn ngữ, của một số DTTS vùng Việt Bắc trong điều kiện hiện nay và công tác bảo tồn, phát triển tại các địa phương[/h]
Chương 4. Khái quát về vùng tộc người thiểu số Việt Bắc và đặc điểm ngôn ngữ, văn hoá một số DTTS
Chương 5. Thực trạng văn hoá và sử dụng ngôn ngữ của một số DTTS vùng Việt Bắc
Chương 6. Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ của một số DTTS tại Việt Bắc
Chương 7. Đánh giá thực trạng giáo dục bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ của một số DTTS vùng Việt Bắc

[h=3]Phần 3. Phương hướng và điều kiện bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số[/h]
Chương 8. Các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngôn ngữ, văn hoá và phương pháp bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, văn hoá các DTTS
Chương 9. Điều kiện để bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá, ngôn ngữ một số DTTS ở Việt Bắc

[h=3]Phần 4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá, ngôn ngữ của một số DTTS ở Việt Bắc[/h]
Chương 10. Các giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá, ngôn ngữ của một số DTTS ở Việt Bắc
Chương 11. Các kiến nghị về chính sách phát triển văn hoá, ngôn ngữ các DTTD miền núi phía Bắc

Kết luận chung
Tài liệu tham khảo


Lời Mở Đầu

Vùng Việt Bắc nằm ở khu vực cửa ngõ phía Bắc giáp biên giới Việt – Trung, nối tiếp miền núi phía Bắc với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và vùng biển Đông. Trong quá khứ xa xưa cũng như hiện nay, đây là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Việt Bắc nằm trải rộng trên một khu vực bao gồm các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, với tích tự nhiên khoảng 36.887 km[SUP]2[/SUP]. Dân số toàn vùng trên 4 triệu người. Trong đó có hàng chục tộc người nói nhóm ngôn ngữ Việt – Mường (họ Nam Á), Tày – Thái (họ Thái – Ka Đai), Mông – Dao (họ Mông – Dao), Lô Lô (họ Tạng – Miến) sinh sống từ lâu đời. Sự cư trú đan xen của nhiều dân tộc trên địa bàn đã tạo nên sự phong phú và đa dạng cho văn hoá vùng Việt Bắc.
 

Đính kèm

Top