• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Nghiên cứu đặc điểm kết cấu gầm xe Toyota Lan Cruiser

quanguocvn

Thành Viên Tích Cực
#1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ XE LANDCRUISER 6
CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC 8
3.1 Ly hợp 9
3.1.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại 9
3.1.2 Cấu tạo các bộ phận cơ bản của ly hợp xe Toyota Lan Cruiser 11
3.2 Hộp số 20
3.2.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại 20
3.2.2 Cấu tạo những bộ phận cơ bản của hộp số xe Lan Cruiser 21
3.3 Hộp số phụ và hộp phân phối 29
3.3.1 Hộp số phụ 29
3.3.2 Hộp phân phối 30
3.4 Trục các đăng 32
3.4.1 Ổ đỡ giữa 32
3.4.2 Khớp các đăng 33
3.5 Cầu chủ động 34
3.5.1 Truyền lực chính 35
3.5.2 Bộ vi sai 36
3.5.3 Cơ cấu khóa vi sai 38
3.5.4 Truyền lực cuối cùng 38
3.5.5 Bán trục, cầu xe 40
CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG TREO VÀ DI ĐỘNG 43
4.1 Hệ thống treo 43
4.1.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại 43
4.1.2 Cấu tạo hệ thống treo của xe Lan Cruiser 45
4.2 Bộ phận di động 54
4.2.1 Vành bánh xe 54
4.2.2 Lốp xe 55
4.2.3 Các góc đặt bánh xe 59
CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG LÁI 66
5.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại 66
5.1.1 Công dụng 66
5.1.2 Yêu cầu 66
5.1.3 Phân loại 67
5.2 Cấu tạo chung của hệ thống lái 67
5.2.1 Cơ cấu lái 67
5.2.2 Cơ cấu lái 71
5.2.3 Hệ dẫn động lái 73
5.3 Hệ thống lái có trợ lực 77
5.3.1 Sự cần thiết của hệ thống lái có trợ lực 77
5.3.2 Hoạt động của của trợ lái thuỷ lực 77
5.3.3 Phân loại và cấu tạo các loại trợ lực lái 78
CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG PHANH 83
6.1 Công dụng, yêu cầu và phân loại 83
6.1.1 Công dụng 83
6.1.2 Yêu cầu 83
6.1.3 Phân loại 84
6.2 Cấu tạo chung của hệ thống phanh 85
6.2.1 Hệ thống phanh tay 85
6.2.2 Hệ thống phanh chân 86
6.3 Cấu tạo hệ thống phanh của xe Toyota Lan Cruiser 89
6.3.1 Cơ cấu phanh sau của xe Lan Cruiser 89
6.3.2 Cơ cấu phanh trước của xe Lan Cruiser 92
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 100
Kết luận 100
Đề nghị 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Đính kèm

Top