• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH ở Việt Nam
[/h]


Thông tin tài liệu


Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Xuân Triệu

Mục lục


Chương 1. Một số vấn đề chung về quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới


1. Khoa học quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội thông quan một số công cụ quản lý ở Việt Nam
2. Khoa học quản lý sự nghiệp Bảo hiểm xã hội thông qua công cụ quarnlys là sổ Bảo hiểm xã hội và phiếu khám chữa bệnh
3. Kinh nghiệm quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội ở một số nước trên thế giới


Chương 2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian qua


1. Thực trạng cấp, quản lý và sử dụng sổ Bảo hiểm xã hội trong giai đoạn vừa qua
2. Thực trạng cấp, quản lý và sử dụng phiếu khám chữa bệnh trong giai đoạn vừa qua
3. Những vấn đề đã đạt được, hiệu quả đem lại về mặt lý luận và thực tiễn của việc sử dụng công cụ là sổ Bảo hiểm xã hội và phiếu khám chữa bệnh trong quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thời gian qua


Chương 3. Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện công cụ quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội là sổ Bảo hiểm xã hội và phiếu khám chữa bệnh


1. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công cụ quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội
2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện sổ Bảo hiểm xã hội và phiếu khám chữa bệnh
Phần kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời mở đầuTrong công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến người lao động thuộc các thành phần kinh tế, hoạch định những chính sách xã hội trong đó có chính sách về Bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước từng giai đoạn, từng thời kỳ. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu: Thực hiện các chính sách xã hội bảo đảm an toàn cuộc sống mọi thành viên cộng đồng, bao gồm BHXH đối với người lao động thuộc các thành phần kinh tế Các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần xã hội hóa, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam với chức năng thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội) và quản lý quỹ bao gồm những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cả hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ. Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện đa dạng có ở tất cả các đơn vị, cơ quan, tổ chức; thuộc mọi loại hình sản xuất kinh doanh, trong các tầng lớp dân cư thành thị, nông thôn, vùng núi, hải đảo; người nghèo
 

Đính kèm

Top