• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Nghiên cứu những nội dung cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp hiện đại, vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Nghiên cứu những nội dung cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp hiện đại, vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam
[/h]


Thông tin tài liệu


Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Huy BanMục lụcChương 1. Lao động, việc làm và thất nghiệp1. Hình thức, nguyên nhân và ảnh hưởng của thất nghiệp đến kinh tế và xã hội
2. Việc làm và hình thức thất nghiệp trong các giai đoạn phát triển kinh tế
3. Tình hình lao động, việc làm và thất nghiệp ở các nước và Việt Nam


Chương 2. Những quy định về trợ cấp thất nghiệp trong các công ước quốc tế và quá trình hình thành trợ cấp thất nghiệp


1. Những nội dung cơ bản của trợ cấp thất nghiệp trước công ước 102
2. Những Công ước trợ cấp thất nghiệp bổ sung sau Công ước 102
3. Những lý luận cơ bản về bảo hiểm thất nghiệp hiện đại


Chương 3. Kinh nghiệm thực hiện trợ cấp thất nghiệp ở các nước trên thế giới


1. Kinh nghiệm thực hiện và cải cách trợ cấp thất nghiệp ở các nước
2. Xu hướng hoàn thiện bảo hiểm thất nghiệp theo đánh giá của tổ chức Lao động quốc tế - ILO
Chương 4. Định hướng thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam
1. Xu hướng hoàn thiện bảo hiểm thất nghiệp theo đánh giá của tổ chức Lao động Quốc tế - ILO
2. Các nội dung cơ bản để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
Kết luận và kiến nghị


Lời mở đầuTrong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, nền kinh tế các nước trên thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc. Kinh tế thị trường đã phát triển và mở rộng ở những nước thực hiện theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung và đã phát huy được những mặt mạnh của chúng trong các nền kinh tế đang phát triển: tăng tưởng kinh tế phát triển với tốc độ cao, năng suất lao động tăng nhanh, sản xuất vật chất phát triển đa dạng, quan hệ giữa các nước ngày càng được mở rộng trên tinh thần hiểu biết và giúp đỡ nhau cùng phát triển tiến tới toàn cầu hóa nền kinh tế. Để khắc phục một số nhược điểm của nền kinh tế thị trường tự do, các nước đã đi theo con đường kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Tuy nhiên, những mặt nhược điểm của nền kinh tế thị trường đã không thể khắc phục được hết. Những động lực của sự phát triển kinh tế như: cạnh tranh, tăng năng suất lao động, đa dạng hóa các loại hình kinh tế, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân tất yếu khách quan dẫn đến việc cho phép phát triển thị trường lao động. Tình hình thay đổi cơ chế hoạt động từ nên kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường ở một số nước đã làm xáo trộn thị trường lao động và là tất yếu khách quan dẫn đến tình trạng di cư kiếm việc làm và xuất hiện tình trạng thất nghiệp cơ cấu. Ở nước ta, không nằm ngoài quy luật đó, trong thời kỳ từ 1986 đến nay, thị trường lao động phát triển mạnh và tình trạng thất nghiệp cơ cấu cũng tăng nhanh.
Để giải quyết được vấn đề bảo đảm an toàn cuộc sống cho người trong độ tuổi lao động cả khi có việc làm cũng như khi thất nghiệp, Chính phủ ta đã yêu cầu Bộ LĐTB&XH nghiên cứu Chế độ thất nghiệp đối với người lao động. Hiện nay, đề án này đã được nghiên cứu trong nhiều năm và có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này. Để có cơ sở cho việc nghiên cứu chính sách về trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động, chúng tôi nghiên cứu và đưa ra một số luận cứ khoa học cơ bản và các hình thức thực hiện trợ cấp và quan điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO về vấn đề này. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm đề tài còn tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm các nước có nền kinh tế phát triển chế độ BH thất nghiệp, để các nhà hoạch định Chính sách nước ta nghiên cứu, tham khảo nhằm có những quyết định chính xác cho vấn đề này trong thời gian tới.
 

Đính kèm

Top