• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - Rủi ro

#1
Nguyên lý và thực hành bảo hiểm - Rủi roModule 1: Rủi ro vμ quản trị rủi roModule 2: Các nguyên tắc chung của bảo hiểmModule 3: Hợp đồng bảo hiểmModule 4: Các nghiệp vụ bảo hiểm ứng dụng Module 5: Thị tr−ờng bảo hiểm thế giới vμ Việt nam
 

Đính kèm

Top