• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

mrszerono11

Thành Viên Tích Cực
#1
Nguyên lý và thực hành bảo hiểm


Mục tiêu sau khi học xong:


Nhận biết rủi ro vμrủi ro có thể bảo hiểm


Hiểu đ−ợc các nguyên tắc chung của bảo hiểm


Nhận biết Hợp đồng bảo hiểm


Phân loại các loại hình bảo hiểm


Phân tích, nhận xét thị tr−ờng bảo hiểm
 

Đính kèm

Top