• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!

Đề Án Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận truyền thống và biến đổi

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận truyền thống và biến đổi – báo cáo tóm tắt[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Duy Đại
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
Chương 1. Khái quát về người Chăm tỉnh Ninh Thuận

1.1 Vài nét về tỉnh Ninh Thuận
1.2 Khái quát về người Chăm ở Ninh Thuận
1.3 Làng Chăm truyền thống

Chương 2. Ngôi nhà ở - những yếu tố vật chất và kỹ thuật

2.1 Những yếu tố vật chất
2.2 Quy cách dựng nhà truyền thống
2.3 Kết cấu kỹ thuật

Chương 3. Những yếu tố xã hội liên quan đến ngôi nhà ở

3.1 Mặt bằng sinh hoạt
3.2 Dụng cụ gia đình
3.3 Trang trí
3.4 Phong tục tập quán liên quan đến xây dựng các ngôi nhà
3.5 Một số phong tục tập quán diễn ra trong khuôn viên và các ngôi nhà

Chương 4. Những biến đổi của ngôi nhà ở

4.1 Biến đổi chung về khuôn viên truyền thống
4.2 Những biến đổi về các ngôi nhà ở

Kết luận và kiến nghị

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Là một dân tộc thiểu số, ở nước ta người Chăm phân bố ở nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó tập trung đông nhất là ở tỉnh Ninh Thuận. Trong lịch sử, Chăm đã từng là chủ nhân của các Vương quốc Phù Nam, Lâm Ấp, Chăm Pa; từng tiếp thu và chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn minh, nhất là văn hóa Ấn Độ nên việc nghiên cứu về người Chăm nói chung, văn hóa Chăm nói riêng trước đây, cũng như hiện nay luôn được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm.
Tuy vậy, khi nghiên cứu văn hóa Chăm, nhà ở - một phức hợp văn hóa, vừa là một yếu tố vật thể, vừa thể hiện những mặt phi vật thể lại rất ít được đề cập, nếu có chỉ là nét chung chung, thậm chí có chỗ không chính xác.
 

Đính kèm

Top