• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Những vấn đề tâm lý cơ bản của người công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Báo cáo tóm tắt: Những vấn đề tâm lý cơ bản của người công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân[/h]

[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Mai Hương
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
1. Nhận thức và hành vi ứng xử của công nhân về vai trò và địa vị của họ trong xã hội, trong doanh nghiệp
2. Nhận thức về các chính sách của Nhà nước đối với người công nhân
3. Nhận thức và hành vi của công nhân trong lĩnh vực đời sống, việc làm
4. Nhận thức và hành vi của công nhân với việc nâng cao tay nghề
5. Quan hệ giữa người lãnh đạo với công nhân, giữa chủ và thợ
6. Nhận thức của công nhân về công đoàn và hoạt động của tổ chức công đoàn
7. Các vấn đề của công nhân từ góc độ giới
8. Nhận thức và hành vi của công nhân về những vấn đề xã hội bức xúc

Kết luận và kiến nghị

[h=3]Trích đoạn nội dung:[/h]
Người công nhân hiện nay có nhận thức tương đối tốt về mọi mặt của đời sống xã hội. Trình độ hiểu biết ngày càng nâng cao. Họ nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với xã hội và đối với doanh nghiệp. Họ cũng nhìn nhận các vấn đề của xã hội và của doanh nghiệp dưới góc độ khách quan, không có định kiến cá nhân. Tuy nhiên, suy nghĩ của họ còn đơn giản và chưa toàn diện, thấy được cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài, chịu ảnh hưởng của những gì mắt thấy tai nghe hơn những suy lý logic. Ở họ tính thực dụng trong nhận thức tương đối cao. Họ quan tâm nhiều đến những gì trực tiếp tác động đến cuộc sống của họ, họ quan tâm đến kinh tế, đời sống hơn chính trị, đạo đức, lối sống.
Trước thực tế của xã hội và của việc làm trong doanh nghiệp, người công nhân có ý thức thực hiện mọi nghĩa vụ, mọi nhiệm vụ trong phận sự của mình. Tuy nhiên, trong hành động, họ chỉ làm vừa đủ yêu cầu chứ không hơn, không kém. Họ thể hiện tính thụ động hơn tính chủ động, tính bị kiểm soát hơn tính tự giác, tính duy trì hơn tính xây dựng trong mọi hoạt động xã hội và việc làm. Ngoài ra, giữa nhận thức và hành động của người công nhân có một khoảng cách nhất định, trong đó nhận thức luôn cao hơn hành động. Họ có thể phản đối những hiện tượng mà họ coi là sai những vẫn có thể thực hiện chúng trong những điều kiện nhất định .
 

Đính kèm

Top