• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn NT473 - Xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

pilot

đang tập lái
#1
Lời Mở đầu
Như kinh tế học đã chỉ rõ, cạnh tranh là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường. Các doanh nghiệp không ngừng chạy đua giành giật lợi thế trong thương trường nhằm thu được lợi nhuận tối ưu. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, để chiến thắng trong cạnh tranh, một trong những yếu tố mà doanh nghiệp phải chú trọng hàng đầu là xây dựng thành công thương hiệu có uy tín.
Việt Nam là một nước nông nghiệp chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường từ năm 1986. Bởi vậy các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài về chất lượng và giá cả sản phẩm . Nông sản được coi là thế mạnh của Việt Nam, chiếm 1/4 tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nhưng chủ yếu dưới dạng thô. Nhiều mặt hàng nông sản của chúng ta xuất ra nước ngoài đứng thứ hai, thứ ba trên thế giới nhưng đến nay chưa có tên tuổi, khi xuất đều phải sử dụng thương hiệu nước ngoài. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có chính sách khuyến khích phát triển hàng hoá và quan tâm đến việc xây dựng các thương hiệu hàng nông sản. Tuy nhiên, nhiều cơ quan quản lý và các doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của thương hiệu, việc đăng ký thương hiệu hàng nông sản cũng còn nhiều bất cập, chưa có chiến lược marketing hiệu quả để quảng bá các thương hiệu ý thức được tính cấp thiết đó, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế” cho khoá luận tốt nghiệp của mình.
Kết cấu đề tài gồm 3 chương sau:
Chương 1- Lý luận chung về thương hiệu sản phẩm
Chương 2- Thực trạng xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay.
Chương 3- Giải pháp xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong thời gian tới.
 

Đính kèm

A Tủn

Kiểm Soát Viên
#2
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

1. Khái niệm thương hiệu
1.1. Định nghĩa
1.2. Nội dung thương hiệu
1.3. Mục tiêu và ý nghĩa của thương hiệu
2. Đăng ký thương hiệu
2.1. Nội dung và phương thức đăng ký thương hiệu
2.2. Thủ tục đăng ký thương hiệu
3. Những quy định pháp lý hiện nay trên thế giới về thương hiệu và bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp
3.1. Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế các thương hiệu
3.2. Hiệp định những khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ( TRIPS) của WTO
3.3. Hiệp định khung về hợp tác sở hữu trí tuệ của ASEAN
3.4. Luật thương hiệu của các quốc gia

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP HIỆN NAY
1. Khái quát thực trạng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong những năm gần đây
1.1.Thực trạng xây dựng thương hiệu hàng nông sản
1.2. Thực trạng đăng ký thương hiệu hàng nông sản
2. Tình hình cụ thể việc xây dựng và phát triển thương hiệu của một số hàng nông sản chủ lực của Việt Nam
2.1. Mặt hàng gạo
2.2. Mặt hàng cà phê
2.3. Mặt hàng chè
2.4. Một số loại trái cây
3. Hệ thống chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam một số năm gần đây
3.1. Hệ thống chính sách phát triển thương hiệu hàng nông sản Việt Nam
3.2. Những tác động và tồn tại của các chính sách xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam
4. Đánh giá chung về thực trạng xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam trong thời gian qua
4.1. Những kết quả chủ yếu đã đạt được
4.2. Những tồn tại cơ bản cần khắc phục

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Định hướng phát triển nông sản và xây dựng thương hiệu nông sản xuất khẩu Việt Nam trong xu thế hội nhập thời gian tới.
1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển nông sản xuất khẩu của Việt Nam
1.2. Định hướng xây dựng thương hiệu nông sản xuất khẩu Việt Nam
2. Giải pháp xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam
2.1. Những giải pháp về marketing, nghiên cứu thị trường và cập nhật thông tin
2.2. Những giải pháp về xây dựng chiến lược marketing gắn kết thị trường-sản phẩm
2.3. Những giải pháp xây dựng, đăng ký và quảng bá thương hiệu
2.4. Những giải pháp về chính sách phát triển
2.5. Những giải pháp tổ chức và quản lý thương mại
3. Những kiến nghị và đế xuất
3.1. Kiến nghị đối với nhà nước
3.2. Đề xuất đối với doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

A Tủn

Kiểm Soát Viên
#3
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
2. Bộ Luật dân sự
3. Chinh Phan Thị Chinh: Hoạt động sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp, báo cáo tại buổi tập huấn vế sở hữu công nghiệp, ngày 10-13.09.2002 tại thành phố Huế
4. Cục quản lý thị trường: Tham luận công tác quản lý thị trường trong việc đấu tranh chống những vi phạm về nhãn hàng hoá
5. Cục Sở hữu công nghiệp 20 năm xây dựng và phát triển 1982-2002
6. Nguyễn Thanh Hồng Đức: Nhãn hiệu mạnh- lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ở thế kỷ XXI, Nghiên cứu kinh tế số 297(2/2003)
7. Giáo trình marketing lý thuyết
8. Nguyễn Thanh Hồng: Vai trò của Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp trong việc tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và xử lý các vi phạm quyền sở hữu công nghiệp
9. Trần Quốc Khánh: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) và Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ, báo cáo tại buổi tập huấn vế sở hữu công nghiệp, ngày 10-13.09.2002 tại thành phố Huế
10. GS. Michael Ryan: Những nghĩa vụ theo TRIPS liên quan đến luật sở hữu trí tuệ và năng lực tư pháp
11. Trần Hữu Nam: Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, báo cáo tại buổi tập huấn vế sở hữu công nghiệp, ngày 10-13.09.2002 tại thành phố Huế
12. Đỗ Thượng Ngãi: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho hàng Việt Nam tại thị trường nước ngoài
13. Nghị định 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2001 về việc bo hộ giống cây trồng mới
14. Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp
15. Hoàng Văn Tân: Kết quả hoạt động của Cục Sở hữu công nghiệp từ 01.06.2001 đến 30.08.2002, báo cáo tại buổi tập huấn vế sở hữu công nghiệp, ngày 10-13.09.2002 tại thành phố Huế
16. Hoàng Văn Tân: Những quy định pháp luật chủ yếu về sở hữu công nghiệp
17. Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường số 3055/TT-SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp
18. Thông tư số 102/2001/TT-BNN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá lâm sản, hàng hoá chế biến từ lâm sản, hạt ngũ cốc và hạt nông sản các loại có bao gói.
19. Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu
20. ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation
21. Madrid Protocol
22. Kevin Lane Keller: Strategic Brand Management- Building, Measuring and Managing Brand Equity
23. TRIPS: Agreement of Trade related aspects of intellectual property rights
24. Các trang web về thương hiệu
 
Top