• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Phân tích các đặc điểm trong hoạt động của người lãnh đạo?

301283

Thành Viên Tích Cực
#1
Phân tích các đặc điểm trong hoạt động của người lãnh đạo?

Trong hoạt động của người lãnh đạo có rất nhiều đặc điểm khác nhau nhưng nhìn chung nó vẫn có một vài các đặc điểm chung như sau:
-Trước hết đó là đặc điểm của hoạt động nhận thức của người lãnh đạo. Có nghĩa là trước khi lựa chọn hay quyết định làm một công việc gì thì người lãnh đạo phải nghiên cứu sâu sắc về toàn bộ các thông tin về vấn đề định giảI quyết và đưa ra dự đoán về diễn biến của chu trình quản lý. Hơn nữa hiệu quả quản lý cũng phần nào phụ thuộc vào khả năng nhận thức của người lãnh đạo, để đưa ra một quyết định mang tính khoa học và hợp lý.
-Hoạt động nhận thức là một trong những hoạt động quan trọng để con người giao tiếp với thế giới xung quanh và nhận biết các thông tin về thế giới này. Và trong quá trình nhận thức của người lãnh đạo phảI được chú ý các đặc điểm sau đây:
-Phải trung thành với sự thật là sự thật có đi ngược lại với mong muốn lại phảI có một sự dũng cảm nhất định để nhìn thẳng vào sự thật và thừa nhận nó. Chứ không thể áp đặt trật tự nhận thức khác cho thực tế được. Nếu không sẽ làm cho hiệu quả quản lý thấp và tổn hại tới uy tín của người lãnh đạo
-Trong khi nhận thức cần phải thừa nhận việc sử dụng các phương pháp anket, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu quan sát bằng các phương pháp nói trên để người lãnh đạo sẽ có cáI nhìn toàn diện đầy đủ về các sự vật hiện tượng
-Đặc điểm tâm lý của việc ra quyết định : ra quyết định là một biến dạng của hoạt động nhận thức. Của người lãnh đạo và về bản chất tâm lý của họ đó là qúa trình tư duy. Ra quyết định quản lý là nhằm đưa đối tượng quản lý từ trạng tháI này sang trạng tháI khác phù hợp với nhiệm vụ quản lý. Việc ra quyết định có hiệu quả không thì nhận thức đóng vai trò quan trọng . Và trong các quyết định quản lý thường có những khía cạnh tâm lý sau đây:
-Quyết định với tính cách là một quá trình đó là sự vận động từ chỗ không hiểu đến chỗ hiểu biết
-Phần lớn các quyết định mang tính cá nhân, còn một số các quyết định mang tính tập thể thể hiện ý chí trí tuệ chung của một nhóm, tập thể người
-Khi ra quyết định người lãnh đạo đã nhìn thấy được cả quá trình vận động tiếp theo, do vậy cần đánh giá đúng hành động của mình để bố trí nhân lực và vật lực một cách hợp lý, hướng cho cấp dưới thực hiện tốt các quyết định của mình. Hơn nữa trong quá trình ra quyết định cũng phảI xây dựng xem xét các mối quan hệ của nội bộ tập thể khi ra quyết định để đảm bảo được sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, nhằm khuyến khích và phát huy sự đóng góp của từng người trong việc ra quyết định. Ngoài ra khi ra quyết định cũng phảI chú ý đến tình cảm tháI độ của người thừa hành quyết định để thấy được tác động của quyết định này
#Đặc điểm hoạt động tổ chức thực hiện quyết định của người lãnh đạo. Sau khi quyết định được thông qua người lãnh đạo sẽ phân chia chương trình nội dung hành động chung ra thành những nhiệm vụ cá nhân và những nhiệm vụ theo nhóm giữa người dưới quyền. Nhiệm vụ này không phảI dễ dàng nên nó đòi hỏi phảI hiểu biết sâu sắc về con người về khả năng của họ về nguồn lực và phương pháp để thực hiện chúng
 

Đính kèm

dichthu

Thành Viên KiloBooks
#3
Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
 
Top