• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Phân tích câu nói của Lê Nin: "Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Song chính trị không thể không chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế".Liên

mongkhuyet

Thành Viên Tích Cực
#1
Mục lục
Lời mở đầu 3
1. Các khái niệm 5
Khái niệm chính trị 5
Khái niệm kinh tế 6
2. Mối quan hệ kinh tế - chính trị .7
Tổng quan về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị .7
Vai trò quyết định của kinh tế với chính trị 9
Tác động của chính trị với kinh tế 11
Ý nghĩa của việc tìm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị
12
3. Liên hệ thực tế Việt Nam .19
Mối quan hệ chính trị và kinh tế ở Việt Nam .19
Giải pháp nâng cao mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị
ở Việt Nam 21
Kết luận 23 Danh mục tài liệu tham khảo 24
Lời mở đầu
Chính trị là một trong bốn lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội), hoạt động chính trị cơ bản là hoạt động giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị. Nhưng hoạt động ấy lại gắn liền với quá trình tác động, xâm nhập, giao thoa giữa chính trị và với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội như với kinh tế, văn hóa, môi trường địa lý, môi trường xã hội Hơn nữa, nó còn được thể hiện với những thể chế chính trị trong điều kiện lịch sử nhất định. Đối với các yếu tố trên, chính trị có vai trò tổ chức, quản lý, điều chỉnh tạo sự phát triển, đặc biệt là sự ứng phó, điều chỉnh kịp thời với thay đổi của môi trường.
Trong đó phải kể đến đầu tiên là mối quan hệ tương quan , biện chứng giữa kinh tế và chính trị. Đây là mối quan hệ cơ bản nhất, quyết định nhất tới sự vận động và phát triển của mọi xã hội có giai cấp. Thực chất của các quan hệ chính trị (quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia) là giải quyết các quan hệ về quyền lực để đi đến các mục tiêu lợi ích kinh tế. Chính vì thế, hiện nay, nhiều nhà chính trị học đã cho rằng, chính trị là tất cả những nỗ lực làm ảnh hưởng tới việc phân chia quyền lực nhà nước. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin, kinh tế là lĩnh vực sản xuất, quan hệ kinh tế là toàn bộ những mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất. Cũng theo Lenin, kinh tế là nhân tố quyết định sự vận động của đời sống chính trị. Tức là, trong mọi thời đại, nếu không giải quyết thỏa đáng các quan hệ kinh tế, lợi ích kinh tế, không phát triển được kinh tế thì sự vận động của chính trị có thể sẽ gặp trở ngại, thậm chí là thất bại. Bên cạnh đó, chính trị cũng có tính độc lập tương đối so với kinh tế và sự ưu tiên chính trị so với kinh tế. Tác động ngược của chính trị, của quyền lực nhà nước đối với sự phát triển kinh tế có thể có ba loại: Có thể có tác động theo cùng chiều hướng, đồng thuận với sự phát triển kinh tế, khi đó sẽ làm cho kinh tế phát triển nhanh hơn; có thể đi ngược lại sự phát triển kinh tế, có thể làm cho chế độ chính trị của một dân tộc lớn bị tan vỡ sau một thời gian nhất định; hoặc làm cản trở một vài xu hướng phát triển nào đó của nền kinh tế và quy định những xu hướng phát triển khác.
Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế được Lê Nin đúc kết trong kết luận trong câu nói : “"Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Song chính trị không thể không chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế".Để hiểu hơn câu nói của Lê Nin và hơn hết là vai trò của chính trị trong đời sống, xem xét trong mối quan hệ tương quan với kinh tế. Với sự tìm hiểu của nhóm , bài tiểu luận sẽ trình bày những vấn đề trên.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

mongkhuyet

Thành Viên Tích Cực
#2
TIỂU LUẬN Phân tích câu nói của Lê Nin: "Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế. Song chính trị không thể không chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế".Liên hệ thực tiễn Việt Nam.

Nguồn: http://www.kilobooks.com/threads/264370-Phân-tích-câu-nói-của-Lê-Nin-quot-Chính-trị-là-biểu-hiện-tập-trung-của-kinh-tế-Song-chính-trị-không-thể-không-chiếm-địa-vị-hàng-đầu-so-với-kinh-tế-quot-Liên-hệ-thực-tiễn-Việt-Nam#ixzz2Ab8pIOL5
Thư Viện Điện Tử www.KILOBOOKS.com
 
Top