• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Phân tích chiến lược doanh nghiệp của công ty PT2000

canh_kaka

Thành Viên Tích Cực
#1
Lời mở đầu

Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên liên quan.
Quản trị chiến lược là một tập hợp quyết định và hành động thể hiện thông qua kết quả của việc hoạch định, thực thi và đánh giá các chiến lược được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của tổ chức.
Để tìm hiểu rõ hơn về quản trị chiến lược nhóm 01 xin trình bày cụ thể về đề tài thảo luận: “Phân tích chiến lược doanh nghiệp của công ty PT2000”.
Với chiến lược kinh doanh sáng suốt của mình thì PT2000 đã trở thành một thương hiệu thời trang hàng đầu của Việt Nam.

Mục lục
1. Giới thiệu doanh nghiệp. 4
1.1. Một số thông tin cơ bản. 4
1.2. Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU). 4
1.3.Tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp. 4
1.3.1.Tầm nhìn chiến lược. 4
1.3.2.Sứ mạng kinh doanh. 5
1.4.Một số chỉ tiêu cơ bản. 5
2. Phân tích môi trường bên ngoài của PT2000. 6
2.1.Tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây. 6
2.2. Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành. 7
2.3.Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô. 7
2.3.1. Kinh tế. 7
2.3.2. Kỹ thuật - công nghệ. 8
2.3.3. Văn hóa - xã hội 9
2.3.4. Chính trị - pháp luật 9
2.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh. 10
2.4.1.Tồn tại các rào cản ra nhập ngành. 10
2.4.2. Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng. 10
2.4.3. Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng. 11
2.4.4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. 12
2.4.5. Đe doạ từ các sản phẩm thay thế. 13
2.4.6. Đe dọa từ các gia nhập mới 14
2.4.7. Đánh giá. 15
2.5. Xây dựng mô thức EFAS. 15
3. Phân tích môi trường bên trong. 16
3.1. Sản phẩm chủ yếu. 16
3.2. Thị trường. 16
3.3. Đánh giá các nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị của doanh nghiệp. 18
3.3.1. Hoạt động cơ bản. 18
3.3.2. Hoạt động bổ trợ. 19
3.4. Xác định các năng lực cạnh tranh. 20
3.5. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 20
3.6.Thiết lập mô thức IFAS. 21
3.7.Thiết lập mô thức TOWS (Định hướng chiến lược). 22
4. Chiến lược của doanh nghiệp. 23
4.1. Chiến lược tăng cạnh tranh & Các chính sách triển khai 23
4.1.1. Chiến lược dẫn đầu về chi phí 23
4.1.2. Chiến lược khác biệt hóa. 23
4.1.3. Chiến lược tập trung. 24
4.2. Chiến lược tăng trưởng & Các chính sách triển khai 24
4.2.1. Chiến lược chuyên môn hóa. 24
4.2.2. Chiến lược đa dạng hóa. 25
4.2.3. Chiến lược tích hợp. 25
4.2.4. Chiến lược cường độ. 25
4.2.5. Chiến lược liên minh, hợp tác ,M&A . 26
4.2.6. Chiến lược khác. 27
5. Đánh giá tổ chức doanh nghiệp. 27
5.1. Loại hình cấu trúc tổ chức. 27
5.2. Phong cách lãnh đạo chiến lược. 28
5.3.Một số nhận xét về văn hóa doanh nghiệp. 29
 

Đính kèm

Top