• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Chuyên Đề Phân tích động thái giá cổ phiếu và tính thanh khoản của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán VN

loisongsailam

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC

Lời mở đầu 3
Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán và cơ sở lý thuyết của các công cụ toán tài chính 6
1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán (TTCK) .6
1.1.1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc hoạt động của TTCK 6
1.1.2. Chứng khoán 11
1.1.3. Thị trường chứng khoán Việt Nam 16
1.2. Lý thuyết về các công cụ toán tài chính .18
1.2.1. Lý thuyết về kinh tế lượng .18
1.2.2. Lý thuyết mô hình định giá tài sản tài chính 19
1.2.2.1. Mô hình chỉ số thị trường (mô hình chỉ số đơn) 19
1.2.2.2. Mô hình CAPM 20
1.2.2.3. Một số đặc điểm trong động thái giá cổ phiếu .25
1.2.2.4. Mô hình chuyển động Brown hình học 25
1.2.2.5. Mô hình phục hồi trung bình ( Mean Reversion Model) 28
Chương 2: Phân tích động thái giá và tính thanh khoản của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán VN 29
2.1. Đánh giá sơ bộ về bốn cổ phiếu được chọn 29
2.1.1. Sử dụng mô hình chỉ số thị trường .29
2.1.1.1. Kiểm định tính dừng của các cổ phiếu 29
2.1.1.2. Áp dụng mô hình chỉ số thị trường .30
2.1.2. Sử dụng mô hình CAPM 34
2.2. Phân tích động thái giá của cổ phiếu .36
2.2.1. Học thuyết về tính ngẫu nhiên ( Random Walk) 36
2.2.2. Những yếu tố quyết định giá chứng khoán 37
2.2.2.1. Các yếu tố cơ bản 37
2.2.2.2. Các yếu tố kỹ thuật 38
2.2.2.3. Trạng thái thị trường .39
2.2.3.Giới thiệu về chỉ số P/E và M/B .40
2.2.4. Một số nguyên lý cơ bản 43
2.2.5. Sử dụng mô hình cây nhị phân mô tả động thái giá 44
2.2.5.1. Mô hình .44
2.2.5.2. Áp dụng cho cổ phiếu trên thị trường Việt Nam 44
2.2.5.3. Nhận xét 45
2.2.6. Mô tả động thái giá bằng mô hình chuyển động Brown 46
2.2.6.1. Khái niệm Martingale 46
2.2.6.2. Lập luận của mô hình GBM 47
2.2.6.3. Kiểm định và ước lượng các tham số 47
2.2.7. Áp dụng mô hình phục hồi trung bình
để phân tích diễn biến giá .50
2.2.7.1. Áp dụng đối với chuỗi giá cổ phiếu .51
2.2.7.2. Nhận xét về các kết quả .60
2.3. Phân tích tính thanh khoản của chứng khoán 64
2.3.1. Khái niệm về tính thanh khoản (liquidity) .64
2.3.2. Sử dụng OLS để tìm hiểu tính thanh khoản của cổ phiếu 65
Kết luận 69
Phụ lục 1 : Kiểm định cho chuỗi lợi suất của bốn cổ phiếu .71
Phụ lục 2 : Mô hình cây nhị phân 77
Phụ lục 3: Kiểm định các khuyết tật của mô hình xác định
tham số của mô hình phục hồi trung bình .79
Phụ lục 4: Kiểm định tính dừng cho chuỗi giá & khối lượng cổ phiếu .82
Danh mục tài liệu tham khảo .87
 

Đính kèm

Top