• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Pháp luật điều chỉnh việc thành lập, cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, thực trạng từ năm 2013 đến nay và đề xuất pháp lý của nhóm (9đ)

deadreturn

Thành Viên Mới
#1
MỤC LỤC
1. Khái quát về thành lập, cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán. 2
1.1 Thành lập công ty chứng khoán và các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập công ty chứng khoán. 2
1.1.1. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán đối với cá nhân, tổ chức là người Việt Nam: 2
1.2. Cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán và các quy định của pháp luật về vấn đề cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán. 4
2. Thực tế tình hình thành lập và cấp phép hoạt động công ty chứng khoán từ năm 2013 cho đến nay. 8
2.1. Tình hình của các công ti trong nước. 8
2.2. Tình hình các công ti nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 9
3. Một số đề xuất của nhóm về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12
 
Top