• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Phát Triển Hệ Thống Kết Nối Dữ Liệu Dựa Trên Công Nghệ WCF, WPF

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Phát Triển Hệ Thống Kết Nối Dữ Liệu Dựa Trên Các Công Nghệ WCF, WPF Cho VNPT Hải Dương[/h]
Mục Lục[h=3][/h]
[h=3]Chương 1. Các hệ thống phần mềm tại VNPT Hải Dương: Thực trạng và giải pháp[/h]

1.1 Các hệ thống phần mềm tại VNPT Hải Dương


1.2 Những yếu điểm của hệ thống hiện tại


1.3 Đề xuất giải pháp liên kết dữ liệu và tích hợp giao diện[h=3][/h]
[h=3]Chương 2. Công nghệ WPF (Windows Presentation Foundation)[/h]

2.1 Tổng quan về công nghệ WPF


2.2 Các thành phần trong WPF[h=3][/h]
[h=3]Chương 3. Công nghệ WCF (Windows Communication Foundation)[/h]

3.1 Tổng quan về WCF


3.2 Kiến trúc của WCF


3.3 Mô hình lập trình với WCF


3.4 Bảo mật trong WCF[h=3][/h]
[h=3]Chương 4. Hệ thống tích hợp[/h]

4.1 Kiến trúc tích hợp


4.2 Thiết kế các thành phần


4.3 Triển khai hệ thống

Kết luận

Mở ĐầuSự phát triển nhanh chóng công nghệ phần mềm trong những năm vừa qua làm xuất hiện ngày càng đa dạng các công cụ phát triển và các công nghệ phần mềm mới. Hầu như các doanh nghiệp sử dụng CNTT đều có rất nhiều hệ thống phần mềm độc lập chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (giao diện người dùng, database, kiến trúc phần mềm, liên kết dữ liệu ). Nhu cầu tích hợp và liên kết dữ liệu giữa các hệ thống là một vấn đề hết sức quan trọng đặc biệt là với các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn có các hệ thống phân tán. Nhưng đồng thời tích hợp và liên kết dữ liệu luôn là thách thức không nhỏ của cả các đơn vị thiết kế, phát triển ứng dụng.


VNPT Hải Dương cũng triển khai nhiều phần mềm độc lập chạy trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau, Ví dụ:


- Hệ thống quản lý mạng cáp: chạy database Oracle 9i, Oracle devenloper 6i, giản đồ cáp dùng công nghệ bản đồ số IOGis


- Hệ thống quản lý cước tập trung: chạy database Oracle 9i, Oracle devenloper 95.


- Chương trình quản lý phát triển thuê bao: ASP, database SQL server 2005
- Chương trình quản lý nhân sự, Chấm công


Các hệ thống này chạy độc lập, trên nhiều môi trường khác nhau, gây ra vấn đề chồng chéo dữ liệu, khó khăn trong việc quản lý và sử dụng. Yêu cầu đặt ra là phát triển ứng dụng và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống độc lập sẵn có. Lựa chọn giải pháp công nghệ nào để đảm bảo khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu trên trong rất nhiều kỹ thuật phần mềm hiện nay.


Trên thế giới đã có nhiều nhà cung cấp các hệ thống phần mềm thống nhất cho doanh nghiệp như các giải pháp về lĩnh vực ERP (Enterprise resource planning: Hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp) và CRM (Customer relationship management: Quản lý quan hệ khách hàng ). Tuy nhiên các giải pháp này vô cùng đắt đỏ, và không kế


thừa được những hệ thống có sẵn.


Trong xu thế tích hợp và liên kết của công nghệ phần mềm, với tham vọng “All in one”- tích hợp tất cả trong một môi trường phát triển, tháng 11 năm 2006, Microsoft chính thức phát hành bộ các công cụ mới trong .NET Framework 3.0 là Windows Presentation Foundation(WPF), Windows Communication Foundation(WCF), Windows Workflow Foundation(WF). Tích hợp trong Visual studio 2008. Đây là một bước đột phá quan trọng trong chiến lược tích hợp công nghệ của Microsoft với WPF là “All in one” trong tích hợp design và WCF theo mô hình SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) là “All in one” trong liên kết dữ liệu trong hệ thống phân tán.


- WPF tích hợp khả năng của rất nhiều ngôn ngữ sử dụng NetFramwork trước nó. Bao gồm cả Windows API, GDI, GDI+, Windows Media


Player, DirectX, Direct 3D and HTML, và cũng bị ảnh hưởng bởi các công cụ trên web khác như ADobe, Flash, và các ứng dụng Windows phổ biến khác như MS Word, PDF WPF được xây dựng nhằm vào ba mục tiêu cơ bản:


+ Cung cấp một nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng


+ Cho phép người lập trình và người thiết kế giao diện làm việc cùng nhau một cách dễ dàng.


+ Cung cấp một công nghệ chung để xây dựng giao diện người dùng trên cả Windows và trình duyệt Web.


- WCF có thể kết hợp được hầu hết các kỹ thuật cho hệ phân tán hiện nay: ASP.NET Web Services (ASMX), Web Service Enhancements (WSE), Microsoft Message Queue (MSMQ), Enterpise Services/COM+ và .Net Remoting. Cho phép phát triển các ứng dụng hướng dịch vụ dựa trên kết nối giữa các dịch vụ và các ứng dụng .Thay thế cho các kiến trúc phân tán trước đây như Web services, COM+, Microsoft Message Queue, or .NET Framework Remoting, cung cấp mô hình thống nhất cho viết thiết kế và kiến trúc các giải pháp mà không bị giới hạn bởi một cơ cấu riêng nào đó.
 

Đính kèm

Top