• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Phát triển hoạt động Môi Giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Hà Nội

yenyen0409

Thành Viên Tích Cực
#1
ĐỀ TÀI: Phát triển hoạt động Môi Giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt _ chi nhánh Hà Nội

[h=1]Lời Mở Đầu[/h]
Hoạt động Môi Giới Chứng Khoán là một nghiệp vụ cơ bản của các công ty chứng khoán. Trong thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán đóng một vai tṛ rất quan trọng. Nghiệp vụ Môi Giới giúp kết nối giữa Nhà đầu tư và công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán muốn thu hút được nhiều Nhà đầu tư tham gia th́ điều tất yếu là phải ngày càng nâng cao và phát triển nghiệp vụ Môi Giới của Công Ty ḿnh.
Với một giai đoạn gần 9 năm h́nh thành và phát triển ( tháng 7/2000 đối với TTGDCK Tp.HCM ), Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam đă từng bước cho thấy được sự quan trọng của ḿnh: một kênh huy động vốn cho Nhà Nước và Doanh nghiệp, một sân chơi cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.Thực trạng Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam, với một khoảng thời gian phát triển chưa dài, khung pháp lư c̣n chưa đầy đủ và sự quan tâm cũng như hiểu biết của Doanh nghiệp của Nhà đầu tư c̣n chưa hoàn thiện. Để có thể giúp giải quyết vấn đề th́ việc phát triển nghiệp vụ Môi Giới Chứng Khoán là một điều rất quan trọng và tất yếu. Một cầu nối giữa công ty chứng khoán với khách hàng cần phải được thiết lập để nhờ đó có thể một mặt giúp cho thị trường ngày càng phát triển, mặt khác giúp tư vấn cho khách hàng để tham gia và đầu tư trên thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng như hiện nay nghiệp vụ môi giới CK càng cần được nâng cao để Công ty CK có thể cạnh tranh và tồn tại trong cơn giông băo khủng hoảng.
Công ty Chứng Khoán Rồng Việt (VDSC) là một công ty CK khá mới ở Việt Nam.Chi nhánh ở Hà Nội tuy thành lập chưa lâu nhưng cũng đă đạt được những thành quả khá tốt trong bối cảnh hiện nay. Với khả năng kinh doanh và chiến lược đúng đắn, Chi nhánh VDSC ở Hà Nội ngày càng phát triển và đóng góp lớn vào sự phát triển chung của VDSC. Tuy nhiên với một thực trang chung về thị trường như hiện nay th́ việc nâng cao và phát triển các nghiệp vụ và ở đây là nghiệp vụ môi giới là điều rất cần thiết để có thể đáp ứng được sự phát triển của thị trường.
Chính những lư do này mà em chọn đề tài Phát triển hoạt động Môi Giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt _ chi nhánh Hà Nội”.
Đề tài gồm có ba chương:
Chương 1: Hoạt động Môi Giới của Công Ty Chứng Khoán
Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới tại Chi nhánh Công Ty chứng khoán Rồng Việt
Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Chi nhánh Công Ty chứng khoán Rồng Việt

Trong bài viết khó tránh khỏi những sai sót hạn chế v́ vậy em mong nhận được sự góp ư giúp đỡ của thầy để bài viết được hoàn thiện hơn.
[h=1]Chương 1:Hoạt động Môi Giới của Công Ty Chứng Khoán[/h]
[h=2]1.1 Giới thiệu các hoạt động cơ bản của Công Ty chứng khoán[/h][h=3]1.1.1 Khái niệm Công Ty chứng khoán[/h] Khái niệm Công Ty chứng khoán có rất nhiều, nhưng theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17-6-2004 của Bộ Tài Chính th́: “ Công ty chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cấp”.
1.1.2 Đặc điểm của Công ty chứng khoán
Hiện nay có hai mô h́nh kinh doanh chứng khoán cơ bản đó là : Mô h́nh đa năng kinh doanh chứng khoán và tiền tệ và Mô h́nh chuyên doanh chứng khoán.
Thứ nhất là mô h́nh công ty chứng khoán đa năng:
Theo mô h́nh đa năng, công ty chứng khoán không chỉ được phép kinh doanh chứng khoán mà c̣n được phép kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính khác. Trong mô h́nh này, các ngân hang thương mại đồng thời là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm lại đồng thời hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Trên thực tế, mô h́nh công ty chứng khoán đa năng được thể hiện dưới hai h́nh thức: Mô h́nh đa năng một phần và mô h́nh đa năng toàn phần
Trong mô h́nh đa năng một phần, các ngân hang thành lập công ty con để kinh doanh chứng khoán. Công ty này được hạch toán độc lập và tách rời với hoạt động kinh doanh tiền tệ. Một số công ty chứng khoán được hoạt động theo mô h́nh này như: Công ty chứng khoán NHNo&PTNT VN (Agriseco), Công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam (IBS), Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) C̣n theo mô h́nh đa năng toàn phần, các ngân hàng được phép kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm bên cạnh kinh doanh tiền tệ.
Ưu điểm của mô h́nh này là ngân hàng có thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt được rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng. Không những vậy ngân hàng c̣n tận dụng được thế mạnh chuyên môn và vốn để kinh doanh chứng khoán. Tuy vậy mô h́nh này cũng bộc lộ một số hạn chế như không phát triển được thị trường cổ phiếu v́ các ngân hàng có xu hướng thích hoạt động cho vay hơn là bảo lănh phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Đồng thời, các ngân hàng cũng rất dễ gây lũng đoạn thị trường, và các biến động trên thị trường chứng khoán, nếu có, sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng do không tách bạch giữa hai loại h́nh kinh doanh này.
Thứ hai là mô h́nh chuyên doanh chứng khoán:
Theo mô h́nh này, hoạt động chuyên doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập, chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận; các ngân hàng không được phép tham gia kinh doanh chứng khoán.
Ưu điểm của mô h́nh này là hạn chế rủi ro hệ thống cho ngân hàng; tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển. Mô h́nh này được áp dụng ở nhiều nước, đáng chú ư là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các nước này có xu hướng xóa bỏ dần hàng rào ngăn cách giữa hai loại h́nh kinh doanh (tiền tề và chứng khoán) và ngày nay, các công ty chứng khoán lớn đă mở rộng kinh doanh cả trong lĩnh vực bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ.
Công ty chứng khoán đóng vai tṛ là một trung gian tài chính. Khi một doanh nghiệp muốn huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán, không phải tự họ đi bán số chứng khoán mà họ định phát hành. Họ không thể làm tốt được việc đó bởi họ không có bộ máy chuyên môn. Cần có những nhà chuyên nghiệp mua bán chứng khoán cho họ. Đó là các công ty chứng khoán, với nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, và bộ máy tổ chức thích hợp, thực hiện được vai tṛ trung gian môi giới mua bán, phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả người đầu tư và người phát hành. Các công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng. Nhờ các công ty chứng khoán mà các cổ phiếu và trái phiếu được lưu thông buôn bán tấp nập trên thị trường chứng khoán, và qua đó, một lượng vốn khổng lồ được đưa vào đầu tư từ việc tập hợp những nguồn vốn lẻ tẻ trong công chúng. Mặt khác, do thông tin bất cân xứng trên thị trường nên các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường luôn mắc phải t́nh trạng thiếu thông tin và gặp phải nhiều rủi ro trong giao dịch mua bán. Với vai tṛ là một trung gian tài chính chuyên nghiệp, công ty chứng khoán giúp các nhà đầu tư; các tổ chức, cá nhân tiếp cận được nguồn thông tin nhanh hơn, rẻ hơn, chính xác hơn và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh chứng khoán.
Hoạt động của công ty chứng khoán là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Xuất phát từ nhiều mâu thuẫn lợi ích trên thị trường, như xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán với nhà đầu tư, xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán với cán bộ nhân viên cho nên hoạt động nói chung của công ty chứng khoán phải chịu ràng buộc của nhiều điều kiện, quy tắc. Theo quy định của Việt Nam, để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán phải đáp ứng một số yêu cầu như:
· Điều kiện về vốn
[TABLE="width: 580"]
[TR]
[TD]Nghiệp vụ
[/TD]
[TD]Quy định cũ
(NĐ 144/2003)
[/TD]
[TD]Quy định mới
(NĐ 14/2007)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Môi giới
[/TD]
[TD]3 tỷ VND
[/TD]
[TD]25 tỷ VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tự doanh
[/TD]
[TD]12 tỷ VND
[/TD]
[TD]100 tỷ VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảo lănh phát hành
[/TD]
[TD]22 tỷ VND
[/TD]
[TD]165 tỷ VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tư vấn đầu tư
[/TD]
[TD]3 tỷ VND
[/TD]
[TD]10 tỷ VND
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Quản lư danh mục đầu tư
[/TD]
[TD]3 tỷ VND
[/TD]
[TD]-
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tư vấn tài chính+ lưu kư
[/TD]
[TD]-
[/TD]
[TD]-
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tổng cộng
[/TD]
[TD]43 tỷ VND
[/TD]
[TD]300 tỷ VND
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

· Điều kiện về nhân lực
Có đủ số nhân viên có chứng chỉ hành nghề
  • Giám đốc (TGĐ)
  • Nhân viên nghiệp vụ
Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề
  • Có tŕnh độ đại học
  • Có các chứng chỉ đào tạo về chứng khóan
  • Vượt qua kỳ thi sát hạch của Uỷ Ban Chứng Khoán
  • Làm việc cho một công ty chứng khoán
Hoạt động của công ty chứng khoán thường xuyên bị kiểm tra, kiểm soát. Thị trường chứng khoán là thị trường vốn dài hạn, tập trung các nguồn vốn cho đầu tư và phát triển kinh tế, do đó có tác động rất lớn tới môi trường đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung. Mặt khác, thị trường chứng khoán là một thị trường cao cấp, nơi tập trung của nhiều đối tượng tham gia với các mục đích, sự hiểu biết và lợi ích khác nhau; các giao dịch các sản phẩm tài chính được thực hiện với giá trị rất lớn. Đặc tính đó khiến cho thị trường chứng khoán cũng là môi trường dễ xảy ra các hoạt động kiếm lời không chính đáng thông qua các hoạt động gian lận, không công bằng, gây tổn thất cho các nhà đầu tư; tổn thất cho thị trường và cho toàn bộ nền kinh tế. Với khả năng về vốn, thông tin, kinh nghiệm các hoạt động xấu của công ty chứng khoán có thể gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho sự phát triển của thị trường.
 

Đính kèm

Top