• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Phụ lục tóm tắt qui trình và mẫu biểu thẩm định dự án đầu tư của bidv

mrszerono11

Thành Viên Tích Cực
#1
PHỤ LỤC TÓM TẮT QUI TRÌNH VÀ MẪU BIỂU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA BIDV


TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Trình tự thực hiện thẩm định dự án đầu tư tại các Phòng Thẩm định được thể hiện tóm
tắt tại Lưu đồ kèm theo (PL-01/QT-TD-03).


Các bước chính thực hiện như sau:


1- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự án xin vay vốn: nếu hồ sơ vay vốn chưa đủ cơ sởđể
thẩm định thì chuyển lại để Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh, bổ sung hồ
sơ; nếu đã đủ cơ sở thẩm định thì ký giao nhận hồ sơ, vào Sổ theo dõi (BM-02/QT-TD-03) và
giao hồ sơ cho cán bộ trực tiếp thẩm định.


2- Trên cơ sởđối chiếu các quy định, thông tin có liên quan và các nội dung yêu cầu
(hoặc tham khảo) được quy định tại các hướng dẫn thuộc Quy trình này, Cán bộ thẩm định tổ
chức xem xét, thẩm định dự án đầu tư và khách hàng xin vay vốn. Nếu cần thiết, đề nghị Cán
bộ tín dụng hoặc khách hàng bổ sung hồ sơ hoặc giải trình rõ thêm.


3- Cán bộ thẩm định lập Báo cáo thẩm định dự án (PL-04/QT-TD-03 và BM-01/QT-
TD-03), trình Trưởng Phòng thẩm định xem xét.


4- Trưởng Phòng thẩm định kiểm tra, kiểm soát về nghiệp vụ, thông qua hoặc yêu cầu
Cán bộ thẩm định chỉnh sửa, làm rõ các nội dung.


5- Cán bộ thẩm định hoàn chỉnh nội dung Báo cáo thẩm định, trình Trưởng Phòng
thẩm định ký thông qua, lưu hồ sơ, tài liệu cần thiết và gửi trả hồ sơ kèm Báo cáo thẩm định
cho Phòng Tín dụng.


NỘI DUNG THỰC HIỆN


1- Kiểm tra hồ sơ vay vốn: Chi tiết tham chiếu Hướng dẫn lập, kiểm tra hồ sơ vay
vốn trung dài hạn (PL-04/QT-TD-02). Các loại hồ sơ chính phải kiểm tra, xem xét gồm:


1.1- Giấy đề nghị vay vốn.


1.2- Hồ sơ về khách hàng vay vốn.


- Hồ sơ chứng minh năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của khách hàng.
- Hồ sơ về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng và người
bảo lãnh (nếu có).


1.3- Hồ sơ về dự án vay vốn.


1.4- Hồ sơ vềđảm bảo nợ vay.


2- Thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn: chi tiết tham chiếu tại Hướng dẫn
thẩm định khách hàng vay vốn (PL-05/QT-TD-02) kèm theo. Các nội dung chính phải thẩm
định, đánh giá gồm:


2.1- Năng lực pháp lý của khách hàng;


2.2- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của khách hàng;


2.3- Mô hình tổ chức, bố trí lao động;


2.4- Quản trịđiều hành;


2.5- Quan hệ của khách hàng với các Tổ chức tín dụng;


2.6- Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của khách hàng.


1
 

Đính kèm

Top