• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của nước ta[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Tạo
[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
[h=3]Phần thứ nhất. Những thay đổi của hệ thống quan hệ quốc tế trong thế kỷ XX[/h]
I. Sự vận động của hệ thống quan hệ quốc tế
II. Tác động của sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu

[h=3]Phần thứ hai. Cục diện thế giới ngày nay và triển vọng những năm tới[/h]
I. Cục diện kinh tế thế giới
II. Cục diện chính trị thế giới
III. Xu thế hình thành các tập hợp lực lượng mới
IV. Triển vọng cục diện thế giới trong những năm sắp tới

[h=3]Phần thứ ba. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đông-Nam Á[/h]
I. Cục diện Châu Á – Thái Bình Dương
II. Chiến lược các nước lớn
III. Đông Nam Á
IV. Thuận lợi, khó khăn của ta trong bối cảnh khu vực

[h=3]Phần thứ tư. Việt Nam trong thế giới ngày nay[/h]
I. Việt Nam trong tiến trình lịch sử nhân loại trong thời đại ngày nay
II. Vị trí địa lý – chính trị của Việt Nam trong thế giới ngày nay
III. Việt Nam trong cục diện thế giới và khu vực hiện nay
IV. Quan hệ đối ngoại của nước ta hiện nay
V. Một vài kết luận

[h=3]Phần thứ năm. Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta[/h]
I. Căn cứ chủ yếu để kiến nghị chính sách đối ngoại của nước ta trong thời gian tới
II. Đường lối, chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ
III. Chính sách đối ngoại với các đối tượng và trên các lĩnh vực chủ yếu
IV. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Đề tài nghiên cứu này được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới có những đảo lộn to lớn và sâu sắc, chuyển biến hết sức nhanh chóng và phức tạp không lường trước được, tác động mạnh mẽ đến cục diện chính trị quốc tế nói chung và đến từng nước trên thế giới nói riêng. Tình hình đó đặt ra trước tất cả các quốc gia dân tộc những khó khăn, thách thức to lớn cũng như những thuận lợi, cơ hội không nhỏ.
Việc Liên Xô tan ra sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đã chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. So sánh lực lượng trên thế giới giữa chủ nghĩa xã hội và các lực lượng cách mạng với chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động quốc tế nghiêng hẳn về phía có lợi cho các lực lượng đế quốc và phản động. Hệ thống quan hệ quốc tế hình thành từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên sự tồn tại của hai khối đối lập do Liên Xô và Mỹ đứng đầu không còn nữa. Hệ thống quan hệ quốc tế mới đang trong quá trình định hình. Thế giới đang trong quá trình chuyển tiếp sang một hệ thống quan hệ quốc tế mới.
Các nhà chính trị, các nhà nghiên cứu trên thế giới có những đánh giá và dự đoán khác nhau về thời kỳ chuyển tiếp sang một hệ thống quan hệ quốc tế mới, về hình thái của hệ thống quan hệ quốc tế mới sau này. Song ý kiến chung cho rằng cục diện thế giới đang bị đảo lộn và thời kỳ chuyển tiếp không ổn định này có thể kéo dài, quan hệ quốc tế sẽ diễn biến rất phức tạp, nhưng mâu thuẫn vốn có và mới nảy sinh vận động đan xen lẫn nhau. Cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trên thế giới với nội dung và hình thức mới sẽ rất gay gắt.
Mặc dù bị tác động nghiêm trọng của những biến động sâu sắc trên thế giới, đặc biệt là sự sụp đổ của Liên Xô, nước ta đã có một bước vượt qua những thách thức, giữ được ổn định chính trị, tiếp tục phát triển kinh tế. Nhưng ta còn phải đương đầu với nhiều khó khăn và những nhân tố có thể gây mất ổn định. Hơn nữa, để đẩy mạnh đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn đòi hỏi phải được giải quyết. Những vấn đề đó vừa có tính cấp bách vừa có tính cơ bản.
 

Đính kèm

Top