• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam –Trung Quốc

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
I. Tại sao Việt Nam lại mong muốn thúc đẩy quan hệ
kinh tế thương mại với Trung Quốc? . 3
II. Chính sách của Việt Nam như thế nào? 4
III. Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam –Trung
Quốc 7
1. Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung . 7
2. Kết quả 8
3. Hạn chế và nguyên nhân 9
4. Một số giải pháp 11
KẾT LUẬN . 14
2
LỜI NÓI ĐẦU

Trên thế giới ngày nay, quá trình hội nhập và tăng cường hợp tác quốc
tế là xu thế chung của mọi quốc gia. Và việc có quan hệ tốt với một quốc gia
có vị thế đáng kể trên trường quốc tế như Trung Quốc chắc hẳn là cần thiết
đối với nhiều nước. Đối với Việt Nam, trong suốt quá trình lịch sử của mình,
việc nghiên cứu và thiết lập quan hệ với Trung Quốc đã chiếm không ít sự
quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chính vì lẽ đó nên trong chính
sách đối ngoại của Việt Nam, Trung Quốc luôn là đối tượng được giành nhiều
sự quan tâm nhất. Tuy nhiên, do lịch sử và chính sách của hai nước có những
sự khác biệt dẫn đến một số bất đồng, mâu thuẫn và mãi đến năm 1991 quá
trình bình thường hóa quan hệ hai nước mới hoàn thành. Năm 1991 là sự khởi
đầu cho quan hệ hai nước phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh
vực kinh tế, cũng như tạo điều kiện cho việc phát triển hơn nữa ở các giai
đoạn sau. Vậy Việt Nam đã có những chính sách như thế nào trong quan hệ
kinh tế thương mại với Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1995 đến nay? Bài
tiểu luận sẽ tập trung tìm hiểu những chính sách của Việt Nam trong quan hệ
kinh tế thương mại với Trung Quốc, những kết quả đạt được, đặc biệt là trong
lĩnh vực xuất nhập khẩu, cũng như những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại để từ
đó đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế
thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Do hạn chế về hiểu biết và tài liệu nên bài tiểu luận này chắc chắn còn
gặp nhiều thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và phê
bình của thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! I. Tại sao Việt Nam lại mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại
với Trung Quốc?
Chúng ta đã nhận thức được rằng Trung Quốc là một nước lớn, lại vừa
là láng giềng của ta, quan hệ hai nước tốt xấu sẽ ảnh hưởng lớn đến hòa bình,
ổn định và phát triển của ta. Do vậy, trước tiên chúng ta cần chủ động thúc
đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Khi bình thường hóa
quan hệ với Trung Quốc ta sẽ duy trì được sự hòa bình và ổn định trong nước,
từ đó nước ta mới có nền tảng vững chắc để phát triển. Từ ngày 5 đến ngày 10
tháng 11 năm 1991, theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Giang Trạch Dân và Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa Lý Bằng, Tổng thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ
tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã thăm chính thức Trung Quốc. Đây là
chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo nước ta tới Trung Quốc trong
vòng hơn một thập niên, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt
Nam – Trung Quốc. Trong thời gian thăm Trung Quốc, lãnh đạo hai nước đã
tiến hành trao đổi về việc phát triển quan hệ song phương. Hai bên khẳng
định cuộc gặp cấp cao Việt – Trung đã đánh dấu việc bình thường hóa quan
hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của
nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và sự phát triển ở khu vực.
Hai bên cam kết sẽ phát triển quan hệ hữu nghị và láng giềng thân thiện trên
cơ sở năm nguyên tắc: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau;
không xâm phạm lẫn nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;
bình đẳng, cùng có lợi và cùng tồn tại hòa bình. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp
tác về kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật và văn hóa theo nguyên tắc bình
đẳng, cùng có lợi, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện giữa
hai nước.
Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu. Sự lớn mạnh về kinh tế và
quân sự của Trung Quốc trong thời gian qua đã nâng cao vị trí và vai trò của
 
Top