• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Quan hệ Việt Nam – ASEAN 1975-1988

kundunvt3

<font color="#CD7F32"><b>Bronze Member</b></font>
#1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG CHÍNH . 4
1. ASEAN THÀNH LẬP 4
2. QUAN HỆ VIỆT NAM - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975-1979 . 4
2.1. Bối cảnh, nhận thức tác động tới việc hoạch định chính sách . 4
2.2. Chính sách 6
2.3. Triển khai . 7
2.4. Đánh giá . 8
3. QUAN HỆ VIỆT NAM - ASEAN GIAI ĐOẠN 1979 – 1988 . 9
3.1. Bối cảnh tác động tới việc hoạch định chính sách 9
3.2. Nhận thức lãnh đạo 10
3.3. Chính sách 11
3.4. Triển khai . 12
3.5. Đánh giá . 13
LỜI KẾT . 14
LỜI MỞ ĐẦU
Quan hệ với các nước láng giềng luôn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại
của mỗi quốc gia. Với một nước bé như nước ta và đặc biệt trong bối cảnh
mới giành được độc lập năm 1975 thì mối quan hệ khu vực ấy lại càng cần
thiết. Ngày nay tất cả các nước Đông Nam Á đều là thành viên của một hiệp
hội bình đẳng, hòa bình, hiệu quả và uy tín. Có được như vậy, phải kể đến
vai trò không nhỏ của “mắt xích” Việt Nam trong việc gắn kết hai nhóm
nước: Đông Dương và các nước Đông Nam Á còn lại thành một thể thống
nhất. Trước khi “hiểu biết lẫn nhau” như ngày nay, Việt Nam và ASEAN
cũng phải trải qua khoảng thời gian thăng trầm với những bất đồng, e ngại và
kể cả xung đột.
Phải đến 1995, năm đỉnh cao của Ngoại giao Việt Nam, chúng ta mới giải
quyết tương đối ổn thỏa quan hệ với các đối tượng quan trọng trong chính
sách đối ngoại trong đó có ASEAN. Nhưng đó là thành quả của cả một quá
trình đi từ sai lầm, qua thay đổi nhận thức rồi mới tới những chính sách phù
hợp. Đã có quá nhiều bài phân tích, ca ngợi thành quả của công cuộc đổi mới
khởi xướng từ năm 1986 nhưng lưu ý rằng những chuyển biến ấy phải bắt
đầu từ những năm trước đó, kể cả những bài học phải trả giá. Do vậy, trong
khuôn khổ bài viết này, người viết xin đi sâu vào phân tích những chính sách
trước đổi mới. Cụ thể là quan hệ Việt Nam - ASEAN giai đoạn 1975-1988,
giai đoạn có cả những cố gắng ngoại giao ban đầu, rồi những năm tháng
căng thẳng do chính sách kém thức thời của Việt Nam và cuối giai đoạn này
đánh dấu những bước chuyển đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt
Nam đối với ASEAN và ngược lại của ASEAN đối với Việt Nam.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách tham khảo:
Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb Chính trị Quốc gia,Hà
nội, 2000.
Học viện QHQT, Ngoại giao Việt nam hiện đại- Vì sự nghiệp đổi mới, tập II,
HV QHQT, Hà nội 2002
Chính sách đối ngoại Việt Nam từ 1975-2006
Website:
http://www.mofa.gov.vn
 

Đính kèm

Top