• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Quy trình giao dịch, mở tài khoản tại các công ty chứng khoán SSI, HSC, Bản Việt, BSC, BVS, KLS. Đánh giá ưu nhược điểm

bibo91

Thành Viên Tích Cực
#1
MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH GIAO DỊCH, MỞ TÀI KHOẢN TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SSI, HSC, BẢN VIỆT, BSC, BVS, KLS.ĐÁNH GIÁ
ƯU-NHƯỢC ĐIỂM.

MỤC LỤC
PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX 3
1. SSI :Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. 3
2. HSC :Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM . 3
3. BSC: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 4
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HNX 4
1. BVS: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 4
2. KLS: Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long. 4
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT. 5
BẢN VIỆT: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Viiệt 5
PHẦN II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH 6
Quy trình giao dịch chứng khoán đã niêm yết tại TTGDCK: 6
Quy trình giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại TTGDCK 7
PHẦN III. QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN 8
PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ ƯU-NHƯỢC ĐIỂM QUY TRÌNH 11
PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
[h=2]CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HSX[/h]1. SSI :Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
 

Đính kèm

Top