• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Quy trình theo dõi hệ thống xử lý nước RO trong chạy thận nhân tạo

#1
Hệ thống xử lý nước trong chạy thận nhân tạo được coi là trái tim của một đơn vị chạy thận. Hệ thống không chỉ được thiết kế đúng mà còn được theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ để luôn đảm bảo đạt chất lượng cho chạy thận. BC Renal là tổ chức thận học Anh đã ban hành các quy trình và kèm theo Checklist để giúp theo dõi dễ dàng hơn.
 

Đính kèm