• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ

nbgiang125

Thành Viên Chính Thức
#1
MỤC LỤC
1. SƠ LƯỢC VỀ QUYỀN TÁC GIẢ
1.1. Lịch sử hình thành quyền tác giả pháp luật Việt Nam
1.2. Đặc điểm .
2. NỘI DUNG QUYỀN TÁC GIẢ
2.1. Quyền nhân thân
2.1.1. Quyền đặt tên tác phẩm .
2.1.2. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng .
2.1.3. Quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm
2.1.4. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, khong cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm
2.2. Quyền tài sản .
2.2.1. Làm tác phẩm phái sinh
2.2.2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng
2.2.3 Sao chép tác phẩm
2.2.4 Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm
2.2.5 Truyền đạt tác phẩm tới công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kì phương tiện kĩ thuật nào
2.2.6. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
3.THỜI HẠN BẢO HỘ
3.1. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật quốc tế:
3.1.1. Theo công ước Berne
3.1.2. Hiệp định TRIPS
3.2. Theo pháp luật Việt Nam
 

Đính kèm

Top