• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Sách sách Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế (502 trang)

zuzu8813

Thành Viên KiloBooks
#1Trang 502 trang
Triệu Hồng cẩm .
uốn" Vận tải quốc tế và bảo hiểm vận tải quốc tế" là một đóng góp kịp thời và có ý nghĩa cho các doanh nhân Việt Nam , các nhà nghiên cứu và các bạn sinh viên từ một tác giả với 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và điều hành doanh nghiệp . Quyển sách đã mô tả chi tiết các phương thức vận tải , quy trình giao nhận và các phương thức bảo hiểm hàng hóa xúât nhập khẩu , là tài liệu hướng dẫn thực hành quý cho tất cả những ai quan tâm .
Mục lục:
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Mục lục
Phần 1: Vận tải quốc tế
Chương 1: Khái niệm chung về vận tải
Khái niệm và vai trò của vận tải trong nền kinh tế
Vận tải là nghành sản xuất vật chất đặc biệt
Các yếu tố cấu thành trong sản xuất vận tải
Chính sách vận tải Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế
Chương 2: Vận tải quốc tế trong thương mại quốc tế
Khái niệm và tác dụng
Phân chia trách nhiệm về vận tải trong hợp đồng mua bán
Cước phí vận tải đối với giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu
Hệ thống tổ chức vận tải quốc tế của Việt Nam
Chính sách giao thông vận tải và sự cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
Chương 3: Chuyen chở hàng hóa thương mại quốc tế bằng phương thức vận tải biển
Đặc điểm, vị trí và phạm vi áp dụng phương thức vận tải biển
Cơ sở vật chất, kỹ thuật của phương thức vận tải biển
Nghiệp vụ thuê tàu
Chương 4: Chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế bằng phương thức vận tải hàng không
Chuyên chở hàng hóa thương mại bằng đường hàng không
Các tổ chức và sự phân bố địa lý trong vận chuyển hàng không
Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người chuyên chở và người gửi hàng
Chứng từ trong vận chuyển hàng không
Đại lý hàng hóa hàng không
Sơ lược về máy bay, sự vận tải hàng không và thiết bị chất hàng máy bay, giá cước hàng không
Cơ chế pháp lý áp dụng trong phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Trách nhiệm dân sự trong khiếu nại, bồi thường
Chương 5: Chuyên chở hàng hóa thương mại quốc tế bằng phương tiện vận tải khác
Vận tải đường sắt
Vận tải ô tô
Chuyên chở hàng hóa bằng đường sông
Chương 6: Chuyên chở Container trong vận tải quốc tế
Lịch sử phát triển và lợi ích của việc chuyên chở hàng hóa bằng Container
Container - Cảng Container - Tàu chuyên dùng chở Container
Nghiệp vụ vận chuyển Container
Phần 2: Bảo hiểm vận tải quốc tế
Chương 1: Khái niệm chung về bảo hiểm vận tải quốc tế
Sự cần thiết và lịch sử ra đời của bảo hiểm thế giới
Khái niệm về bảo hiểm
Vai trò của bảo hiểm trong kinh doanh xuất nhập khẩu
Chương 2: Rủi ro trong bảo hiểm vận tải quốc tế
Khái niệm
Phân loại
Chương 3: Tổn thất trong bảo hiểm vận tải quốc tế
Khái niệm
Phân chia tổn thất
Chương 4: Các điều kiện bảo hiểm
Giới thiệu chung về các điều kiện bảo hiểm
Giới thiệu các luật áp dụng
Bộ điều khoản bảo hiểm 1936
Bộ điều khoản bảo hiểm 1982
Quy tắc chung 1990 của Việt Nam
 

Đính kèm

Top