• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu Shop manual máy đào komatsu pc450-7

manhtd.mxd

Thành Viên Tích Cực
#1
(CHÚ Ý: GIẢI NÉN, DÙNG PHẦN MỀM ĐÍNH KÈM NỐI CÁC FILE CÓ ĐUÔI .001 LẠI)

HYDRAULIC EXCAVATOR 1SHOP MANUAL
PC400-7E0
PC400LC-7E0
PC450-7E0
PC450LC-7E0
Machine model Serial number
PC400-7E0 60001 and up
PC400LC-7E0 60001 and up
PC450-7E0 30001 and up
PC450LC-7E0 30001 and up
00 Index and foreword 1
Index
Organization list of the shop manual 2
Table of contents . 4
Organization list of the shop manual 1
The contents of this shop manual are shown together with Form No. in a list.
Note 1: Always keep the latest version of this manual in accordance with this list and utilize accordingly.
The marks shown to the right of Form No. denote the following:
Q: New issue (to be filed additionally) q: Revision (to be replaced for each Form No.)
Note 2: This shop manual can be supplied for each Form No.
Note 3: To file this shop manual in the special binder for management, handle it as follows:
ã Place a divider on the top of each section in the file after matching the Tub No. with No. indicated
next to each Section Name shown in the table below:
ã File overview and other materials in sections in the order shown below and utilize them accordingly.
Section Title Form Number
Shop Manual, contents binder, binder label and tabs SEN00344-03
00 Index and foreword SEN00345-03
Index SEN00346-03q
Foreword and general information SEN00347-01
01 Specification SEN00348-01
Specification and technical data SEN00349-01
10 Structure, function and maintenance standard SEN00350-01
Engine and cooling system SEN00351-01
Power train SEN00352-01
Undercarriage and frame SEN00353-01
Hydraulic system, Part 1 SEN00354-01
Hydraulic system, Part 2 SEN00355-01
Hydraulic system, Part 3 SEN00356-01
Work equipment SEN00357-01
Cab and its attachments SEN00358-01
Electrical system SEN00359-01
20 Standard value table SEN00363-02
Standard service value table SEN00364-02q
30 Testing and adjusting SEN00618-00
Testing and adjusting, part 1 SEN00619-00
Testing and adjusting, Part 2 SEN00620-00
40 Troubleshooting SEN00621-00
Information related to troubleshooting SEN00622-00
Troubleshooting by failure code (Display of code), Part 1 SEN00623-00
Troubleshooting by failure code (Display of code), Part 2 SEN00624-00
Troubleshooting by failure code (Display of code), Part 3 SEN00625-00
Troubleshooting of electrical system (E-mode) SEN00626-00
Troubleshooting of hydraulic and mechanical system (H-mode) SEN00627-00
Troubleshooting of engine (S-mode) SEN00628-00
50 Disassembly and assembly SEN00854-00
General information on disassembly and assembly SEN00855-00Q
Engine and cooling system SEN00856-00Q
Power train SEN00857-00Q
Undercarriage and frame SEN00858-00Q
Hydraulic system SEN00859-00Q
Work equipment SEN00860-00Q
Cab and its attachments SEN00861-00Q
Electrical system SEN00862-00Q
90 Diagrams and drawings SEN00360-02
Hydraulic diagrams and drawings SEN00361-01
Electrical diagrams and drawings SEN00362-02
 

Đính kèm

Top