• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Tác động của tỷ giá và lãi suất tới thị trường chứng khóan

bintran

Thành Viên Tích Cực
#1
Trên thế giới, chứng khoán đã trở thànhmột thị trường sôi động từ lâu, tuy nhiên, so với đại đa số người dân Việt Nam thì đây là một lĩnh vực đầu tư còn khá mới mẻ. Nhưng lĩnh vực đầu tư hấp dẫn này trong ít năm nữa sẽ vô cùng sôi động cùng với các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang hoạt động t ại th ị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước sẽ tham gia rất mạnh mẽ trong những năm tới. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là để thành công và kiếm được tiền từ đầu tư chứng khoán không phải là điều dễ dàng. Một trong những việc mà nhà đầu tư phải làm là xem xét nh ững tác nhân ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của mình. Nhất là trong tình hình lên xuống khá thất thường của TTCK VN, thì việc xem xét các yếu tố ảnh h ưởng đến tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu để giảm thiểu các rủi ro cho tất c ả các nhà đ ầu t ư nói chung và các nhà đầu tư cá nhân nói riêng là một bài toán khó. Đi ều này dẫn đến việc tìm ra một mô hình phân tích để từ đó xác định các y ếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tại TTCK VN là rất c ần thi ết, nú không những giúp cho các nhà đầu tư có thêm một công cụ để tham kh ảo trong quá trình đầu tư của mình mà còn giúp góp phần làm cho hoạt động đ ầu t ư tại TTCK VN trở nên chuyên nghiệp hơn. Chính vì vây, em đã mạnh dạn đưa ra đề tài: “ Tác động của tỷ giá và lãi suất tới thị trường chứng khoỏn” ã Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tác động của các nhân tố: chỉ số VN-index, tỷ giá và lãi suất chiết khấu đến lợi suất cổ phiếu nhằm tìm ra mô hình phù hợp cho th ị trường ch ứng khoán Việt Nam. ã Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích hồi quy một biến, nhiều biến. Kết cấu chuyên đề: Chương 1:Thị trường chứng khoán và phân tích tác động của tỷ giá và lói suất tới giá chứng khoán. 1

Chương 2:Thị trường chứng khoán Việt Nam và tác động của tỷ giá và lãi suất Chương 3:Ứng dụng mô hình CAPM và mô hình APT để phân tích tác động của tỷ giá và lãi suất tới giá cổ phiếu. Chương I: Thị trường chứng khoán và phân tích tác động của tỷ giá và lói suất tới giá chứng khoán. 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những th ị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán ch ỉ là n ơi di ễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại ch ứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán có những chức năng cơ bản sau: 1.1. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán - Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế - Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng - Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán 2
 
Top