• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tài Liệu tài liệu đại số đại cương

1vs1

Chia Sẻ Để Thành Công
#1
tài liệu đại số đại cương
chuong 1: Nhóm
1.1.phép toán 2 ngôi
1.2.nửa nhóm
1.3.khái niệm về nhóm
1.4.nhóm hoán vị
1.5.nhóm con
1.6.nhóm con chuẩn tắc và nhóm thương
chương 2: vành và trường
2.1. khái niệm về vành
2.2.vành con, Ideal và vành thường
2.3.đồng cấu
2.4.miền nguyên và trường
 

Đính kèm

Top