• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Tại sao nói Tái Bảo hiểm giúp cho những Công ty nhỏ, mới ra đời tồn tại và phát triển

vantoan0611

Thành Viên Tích Cực
#1
MỤC LỤC  1. LÝ LUẬN CHUNG . 1

  1. Bản chất của tái bảo hiểm 1
2.Chức năng của tái bảo hiểm . 3
3.Lịch sử phát triển của tái bảo hiểm 3
4.Các hình thức tái bảo hiểm 6
5.Vai trò kinh tế của các hình thức tái bảo hiểm 7

II. TÁI BẢO HIỂM- CƠ HỘI CHO CÁC CÔNG TY NHỎ, MỚI THÀNH LẬP 12
1. Những khó khăn của công ty nhỏ, mới thành lập . 12
2. Tái bảo hiểm giúp các công ty nhỏ, mới thành lập như thế nào? 15

III. THỰC TRẠNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 17
1. Một số nét chính của thị trường . 17
2.Cơ hội và thách thức đối với các công ty tái bảo hiểm Việt Nam . 23
3. Giới thiệu tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc giaViệt Nam 24
KẾT LUẬN . 33
 

Đính kèm

Top