• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Thắc mắc về số xu trong tài khoản

toant8

Thành Viên Chính Thức
#1
Nhờ BQT xem lại giúp mình. mình bán 9 tài liệu được 1150 xu chưa tính tỉ lệ nhưng sao trong tài khoản lại chỉ có 320 xu
 

Support.KiloBooks

Quản Trị Cấp Cao
#2
Số xu bán:
[TABLE="class: tborder, width: 95%, align: center"]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]523817[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]xadieutamkhuc168 (10)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] TỰ LUYỆN TOEIC 900 A - cô Mai Phương[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]150[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]22-10-2013 17:50[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]523815[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]xadieutamkhuc168 (10)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] TỰ LUYỆN TOEIC 900 B - cô Mai Phương - LISTENING + ĐỀ TỰ LUYỆN[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]150[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]22-10-2013 17:43[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]522418[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]tramhienkhcb (452)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - HVKTQS[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]50[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-10-2013 14:36[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]522417[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]tramhienkhcb (452)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin- HVBCVT[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]50[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-10-2013 14:34[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]518907[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]ngoctung8991 (240)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] TỰ LUYỆN TOEIC 900 B - cô Mai Phương - LISTENING + ĐỀ TỰ LUYỆN[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]150[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]13-10-2013 22:30[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]510446[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]trangtrau2 (350)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý thư viện ( báo cáo +database + chương trình demo)[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]200[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]26-09-2013 14:05[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]508293[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]vanquang892 (0)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý thư viện ( báo cáo +database + chương trình demo)[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]200[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-09-2013 20:49[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]507566[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]trangtrau2 (350)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML - Xây dựng CỬA HÀNG BÁN SÁCH[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]100[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]19-09-2013 09:17[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]492838[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]ledangquang0212 (1330)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]100[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]17-08-2013 13:35[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Số mà bạn mua bài:

[TABLE="class: tborder, width: 95%, align: center"]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]494888[/TD]
[TD="class: smallfont"]motnguoimai (22162)[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"][15] Phân tích các nhân tố tác động đến hệ thống kế toán tại các quốc gia để xác định phương hướng hòa nhập với các thông lệ kế toán quốc tế của Việt nam[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]50[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-08-2013 20:12[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Thoe như vậy thì không có gì sai cả và hoàn toàn chính xác
 

toant8

Thành Viên Chính Thức
#3
Số xu bán:
[TABLE="class: tborder, width: 95%, align: center"]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]523817[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]xadieutamkhuc168 (10)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] TỰ LUYỆN TOEIC 900 A - cô Mai Phương[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]150[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]22-10-2013 17:50[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]523815[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]xadieutamkhuc168 (10)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] TỰ LUYỆN TOEIC 900 B - cô Mai Phương - LISTENING + ĐỀ TỰ LUYỆN[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]150[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]22-10-2013 17:43[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]522418[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]tramhienkhcb (452)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - HVKTQS[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]50[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-10-2013 14:36[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]522417[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]tramhienkhcb (452)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin- HVBCVT[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]50[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-10-2013 14:34[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]518907[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]ngoctung8991 (240)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] TỰ LUYỆN TOEIC 900 B - cô Mai Phương - LISTENING + ĐỀ TỰ LUYỆN[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]150[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]13-10-2013 22:30[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]510446[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]trangtrau2 (350)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý thư viện ( báo cáo +database + chương trình demo)[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]200[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]26-09-2013 14:05[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]508293[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]vanquang892 (0)[/TD]
[TD="class: smallfont"][2] Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý thư viện ( báo cáo +database + chương trình demo)[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]200[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-09-2013 20:49[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt2, bgcolor: #F6F6F6"]
[TD="class: smallfont, align: center"]507566[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]trangtrau2 (350)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML - Xây dựng CỬA HÀNG BÁN SÁCH[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]100[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]19-09-2013 09:17[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]492838[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"]ledangquang0212 (1330)[/TD]
[TD="class: smallfont"][1] Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]100[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]17-08-2013 13:35[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Số mà bạn mua bài:

[TABLE="class: tborder, width: 95%, align: center"]
[TR="class: alt1, bgcolor: #EEEEEE"]
[TD="class: smallfont, align: center"]494888[/TD]
[TD="class: smallfont"]motnguoimai (22162)[/TD]
[TD="class: smallfont"]toant8 (320)[/TD]
[TD="class: smallfont"][15] Phân tích các nhân tố tác động đến hệ thống kế toán tại các quốc gia để xác định phương hướng hòa nhập với các thông lệ kế toán quốc tế của Việt nam[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]50[/TD]
[TD="class: smallfont, align: center"]20-08-2013 20:12[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Thoe như vậy thì không có gì sai cả và hoàn toàn chính xác

mình chưa hiểu lắm. tổng mình bán được 1150 xu,mua mất 50 xu còn 1100xu. Nếu tính tỉ lệ thì 1100 x 50% = 500 xu chứ
 
Top