• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đồ Án thiết kế hệ thống SCADA cho trạm biến áp 110kV

nguyentucuong1990

Thành Viên KiloBooks
#1
thiết kế hệ thống SCADA cho trạm biến áp 110kV”

MONG TÀI LIỆU NÀY HỮU ÍCH CHO CÁC BẠN, CÔNG SỨC 3 THÁNG ĐÓ

MỤC LỤC

CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ 6
1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 6
1.1.1. Định nghĩa và nguyên tắc làm việc của hệ thống SCADA như sau: 6
1.1.2. Các bộ phận chính của hệ thống SCADA lưới điện phân phối 7
1.1.3. Thiết bị của hệ thống SCADA 8
1.1.3.1. Phần cứng: 8
1.1.3.2. Phần mềm: 8
1.1.3.3. Bộ phận thông tin liên lạc (Remote Communication System Level). 8
1.1.3.4 Các thiết bị đầu cuối hiện trường (RTU): 9
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC. 11
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước. 11
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước: 14
1.3 GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ 16
1.3.1. Yêu cầu bài toán. 16
1.3.2. Các phương án dự kiến thực hiện. 17
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN CẤU HÌNH PLC VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV 18
2.1. LỰA CHỌN CẤU HÌNH PLC 18
2.1.1. Tín hiệu vào: 18
2.1.2. Tín hiệu ra: 18
2.1.3 Lựa chọn phần cứng hệ thống: 18
2.1.3.1. RTU(Remote Terminal Unit). 18
2.1.3.2. Thiết bị đầu cuối trung tâm MTU(Master Terminal Unit): 20
2.1.3.3. Khối xử lí trung tâm: 21
2.1.4. Bộ điều khiển Logic khả trình PLC_S7300 của Siemens. 22
2.1.4.1 Giới thiệu chung. 22
2.1.4.2 Các thành phần cơ bản của một bộ PLC 24
2.1.4.3 Vòng quét chương trình PLC_S7300. 24
2.1.4.4 Cấu trúc chương trình PLC_S7300. 25
2.1.4.5 Các Module của PLC_S7300. 26
2.2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG 29
2.2.1 Một số giao thức và chuẩn giao diện truyền thông phổ biến hiện nay. 29
2.2.1.1 Các giao thức truyền thông: 29
2.2.1.2 Các chuẩn giao diện truyền thông: 30
2.2.1.3 Truyền thông trong trạm điều khiển bằng máy tính: 30
2.2.1.4 Truyền thông ra ngoài trạm: 30
2.2.2 Đánh giá giải pháp về đường truyền thông. 30
2.2.2.1 Đường truyền lease-line. 30
2.2.2.3 Vi ba Microwave. 32
2.2.2.4 Radio link. 32
2.2.3. Ưu điểm vượt trội của chuẩn IEC 61850 so với các chuẩn khác. 34
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG SCADA CHO TRẠM BIẾN ÁP 110kV 37
3.1. GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV_XUÂN HÀ 37
3.1.1. Giới thiệu. 37
3.1.2. Địa điểm 37
3.1.3 Vai trò của trạm trong khu vực. 37
3.1.4 Các giải pháp kỹ thuật 37
3.1.5 Các thiết bị chính. 38
3.1.6 Sơ đồ nhất thứ trạm biến áp 110KV Xuân Hà. 38
3.1.7 Lựa chọn phương án SCADA 40
3.2 THIẾT KẾ MẠNG SCADA 42
3.2.2 Lưu đồ thuật toán. 46
3.2.3 Chọn cấu hình cứng cho PLC 46
3.2.4 Thống kê các biến đầu vào/ ra cho PLC 47
3.3 TẠO CẤU HÌNH THIẾT BỊ HMI 48
3.3.1 Mục tiêu đề ra đối với hệ thống Scada. 48
3.3.2 Thiết bị phục vụ cho hệ thống SCADA 48
3.3.3. Giới thiệu chung về WinCC 49
3.3.4 Thiết kế mô hình điều khiển, giám sát trên WinCC 6.0. 50
3.3.4.1 Tạo dự án mới trên Window Control Center 6.0 (WinCC): 50
3.3.4.2 Cài đặt Driver kết nối PLC: 51
3.3.4.3 Định nghĩa các Tag sử dụng. 52
3.3.5 Thiết kế, mô phỏng hệ thống điều khiển giám sát với Simatic S7-300. 56
3.3.5.1 Các bước thực hiện trên S7 – 300 bằng hình ảnh. 56
3.3.5.2 .Mô phỏng trên S7-PLCSIM Simulating Modules: 68
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG ĐẠT ĐƯỢC 76
4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ VẤN ĐỀ GIÁM SÁT 76
4.2 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ VẤN ĐỀ THU THẬP DỮ LIỆU 79
4.3 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
 
Top