• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Sách Thiết Kế Web

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2] Thiết Kế Web[/h]


Nội dung tài liệu:

[h=3]- Phần 1. Giới thiệu ngôn ngữ HTML.[/h]


[h=3]- I. Các thẻ định cấu trúc tài liệu.[/h][h=3]- II. Các thẻ định dạng khối.[/h][h=3]- III. Các thẻ định dạng danh sách.[/h][h=3]- IV. Các thẻ định dạng ký tự.[/h][h=3]- V. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh.[/h][h=3]- VI. Các thẻ định dạng bảng biểu.[/h][h=3]- VII. Form.[/h][h=3]- Phần II. Thiết kế web sử dụng ms Fronpage.[/h]
 

Đính kèm

Top