• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Báo Cáo Thực tập tại trạm y tế phường Tân Tạo

vcoi87

Thành Viên Chính Thức
#1
Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần
Phần 1


Công tác thực tập, thực tế tại trạm y tế Phường Tân Tạo


I. Một vai nét vế cơ sở của trạm y tế


1. Cơ sở


2. Trang thiết bị


3. Người điều trị


II. Nhiệm vụ của trạm y tế


III. Công tác khám chừa bệnh


1. Công tác bảo quản thuốc và cách sắp xếp thuốc tại trạm y tế


2. Nguồn thuốc
Phẩn 2
Danh mục thuốc thiết vếu có trong tủ thuốc và danh mục thuốc cấp cứu phục vụ Danh mục thuốc thiết yếu có trong tủ thuốc và danh mục thuốc cấp cứu phục vụ cơ sở


2. Trang thiết bị


3. Người điều trị
Phần 3: Kết luận


Mặc dù qua một thời gian thực tập tại trạm y tế em đã được tiếp cận và tìm hiểu thực tế nhưng do trình độ và thời gian có hạn nên trong quá trình thực tập không tránh khói những thiếu sót, em rất mong sự góp ý, bổ sung của các tháy cô giáo hướng dẫn và các cán bộ nhân viên cúa trạm y tê để bản báo cáo của em đươc hoàn thiên hơn.
 
Top