• Chúng tôi đã hoàn tất chuyển đổi dữ liệu từ KiloBooks.com sang eBook4vn.com.
    Vui lòng sử dụng email thật khi đăng ký tài khoản vì bạn cần phải kích hoạt qua email.
    Tất cả tài liệu trên eBook4vn.com là miễn phí.

Báo Cáo Thực tập tại trạm y tế phường Tân Tạo

vcoi87

Thành Viên Chính Thức
#1
Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần
Phần 1


Công tác thực tập, thực tế tại trạm y tế Phường Tân Tạo


I. Một vai nét vế cơ sở của trạm y tế


1. Cơ sở


2. Trang thiết bị


3. Người điều trị


II. Nhiệm vụ của trạm y tế


III. Công tác khám chừa bệnh


1. Công tác bảo quản thuốc và cách sắp xếp thuốc tại trạm y tế


2. Nguồn thuốc
Phẩn 2
Danh mục thuốc thiết vếu có trong tủ thuốc và danh mục thuốc cấp cứu phục vụ Danh mục thuốc thiết yếu có trong tủ thuốc và danh mục thuốc cấp cứu phục vụ cơ sở


2. Trang thiết bị


3. Người điều trị
Phần 3: Kết luận


Mặc dù qua một thời gian thực tập tại trạm y tế em đã được tiếp cận và tìm hiểu thực tế nhưng do trình độ và thời gian có hạn nên trong quá trình thực tập không tránh khói những thiếu sót, em rất mong sự góp ý, bổ sung của các tháy cô giáo hướng dẫn và các cán bộ nhân viên cúa trạm y tê để bản báo cáo của em đươc hoàn thiên hơn.