• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Thực trạng của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

#1
[TABLE="width: 634"]
[TR]
[TD]LỜI MỞ ĐẦU[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1. Lý do chọn đề tài[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2. Mục tiêu nghiên cứu [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4. Phương pháp nghiên cứu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5. Dự kiến kết quả: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6. Nội dung nghiên cứu:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1. Khái quát về TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.1. Khái niệm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.2. Các chức năng của TTCK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.3. Mục tiêu của TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.4. Các nguyên tắc hoạt động của TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.5. Các chủ thể tham gia TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2. Công ty chứng khoán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.1. Khái niệm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2. Các nghiệp vụ của CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2.1. Môi giới chứng khoán.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2.2. Tự doanh chứng khoán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2.3. Nghiêp vụ quản lý danh mục đầu tư[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2.4. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2.5. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2.6. Các nghiệp vụ hỗ trợ khác[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.3. Nguyên tắc hoạt động[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.3.1 Nguyên tắc đạo đức[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.3.2 Nhóm nguyên tắc tài chính[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.4. Vai trò của CTCK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.4.1 Đối với tổ chức phát hành[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.4.2 Đối với các nhà đầu tư[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.4.3 Đối với TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.4.4 Đối với cơ quan quản lý thị trường[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.1. Khái quát về TTCK Việt Nam[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2. Thực trạng của các CTCK trên TTCK Việt Nam hiện nay[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.1. Giai đoạn 1: từ năm 2000 đến năm 2005[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.1.1. Khái quát chung về TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.1.2. Thực trang các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.1.3. Kết quả hoạt động của các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.2. Giai đoạn 2: từ năm 2006 đến năm 2007[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.2.1. Khái quát chung về TTCK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.2.2. Thực trang các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.2.3. Kết quả hoạt động của các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.3. Giai đoạn năm 2008[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.3.1. Khái quát chung về TTCK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.3.2. Thực trang các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.3.3. Kết quả hoạt động của các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.4. Giai đoạn 4 từ năm 2009 đến nay[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.4.1. Khái quát chung về TTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.4.2. Thực trang các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.4.3. Kết quả hoạt động của các CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động của CTCK trên TTCK Việt Nam.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3.1. Kết quả đạt được[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3.2. Một số hạn chế[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.1 Giải pháp vĩ mô [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.1.1. Tạo lập môi trường và điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của CTCK. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.1.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2. Giải pháp vi mô [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.1 Tăng cường công tác đào tạo và phổ biến kiến thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho TTCK. [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.2. Tăng cường năng lực tài chính của CTCK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.3. Xây dựng và chuẩn hoá quy trình thực hiện các nghiệp vụ của CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.4 Nghiên cứu xây dựng biểu phí môi giới, phí phát hành cho phù hợp [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.5. Nghiên cứu và ban hành quy chế về chức năng tạo lập thị trường cho CTCK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.6. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các sai phạm của CTCK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KẾT LUẬN[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động tuân theo nguyên tắc trung gian mua bán. Đảm đương vai trò trung gian mua bán trên TTCK là các công ty chứng khoán (CTCK). Nhờ có các CTCK, hoạt động mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư mới được đảm bảo an toàn, đồng thời giảm thiểu được chi phí phát hành cũng như cho chi phí giao dịch trên thị trường. Thông qua các CTCK, cơ quan quản lý cũng có thể theo dõi, quản lý các hoạt động diễn ra trên thị trường. Vì vậy, sự tồn tại và phát triển của TTCK có sự đóng góp to lớn của các CTCK - một chủ thể không thể thiếu trên thị trường. Song, sự phát triển của TTCK lại là tiền đề cho sự phát triển của các hoạt động của CTCK buộc các CTCK phải phát triển các hoạt động mới và hoàn thiện các hoạt động hiện có để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cùng với sự ra đời và phát triển của TTCK, các CTCK tại Việt Nam đã được hình thành và từng bước phát triển, thể hiện được vai trò nhất định của mình trên thị trường, tuy nhiên thực tiễn hoạt động còn tồn tại một số vấn đề dẫn đến hiệu quả hoạt động của các CTCK chưa được cao. Với lý do đó, em đã lựa chọn đề tài “ Thực trạng của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động của các CTCK, phân tích các nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển hoạt động của các CTCK ở Việt Nam thời gian qua. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển hoạt động của các CTCK ở Việt nam trong thời gian tới.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng hoạt động của CTCK Việt Nam từ khi thành lập đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được sử dụng các phương pháp thu thập thông tin, phân tích, so sánh, tổng hợp, chuyên gia để nghiên cứu.
5. Dự kiến kết quả:
- Bước đầu sẽ là tài liệu tham khảo cho các sinh viên của khoa KT-QTKD.
- Báo cáo tóm tắt được đăng trên tạp chí nhà trường
- Xây dựng thành công các luận điểm về CTCK trên TTCK Việt Nam. Thông qua các kinh nghiệm phát triển các CTCK hơn nữa.
6. Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và Kết Luận, đề tài của em gồm 3 nội dung:
Chương 1: Lý luận chung về các CTCK
Chương 2: Thực trạng hoạt động của các CTCK trên TTCK Việt Nam hiện nay
Chương 3: Một số giải pháp phát triển các CTCK Việt Nam.
DANH MỤC BẢNG,BIỂU,SƠ ĐỒ

[TABLE="width: 659"]
[TR]
[TD]Bảng
[/TD]
[TD]Nội dung bảng
[/TD]
[TD]Trang
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 1
[/TD]
[TD]Năm 2007 – Lãi lớn
[/TD]
[TD]28
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 2
[/TD]
[TD]Doanh số giao dịch của công ty chứng khoán
[/TD]
[TD]29
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 3
[/TD]
[TD]Hoạt động tự doanh của một số công ty chứng khoán
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 4
[/TD]
[TD]Kết quả hoạt động của một số công ty chứng khoán
[/TD]
[TD]34
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 5
[/TD]
[TD]Tổng doanh thu và lợi nhuận của các công ty chứng khoán niêm yết
[/TD]
[TD]42
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 6
[/TD]
[TD]Cơ cấu doanh thu năm 2011 của các chứng khoán niêm yết
[/TD]
[TD]43
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 7
[/TD]
[TD]Lợi nhuận trước thuế của các công ty chứng khoán năm 2010-2011
[/TD]
[TD]44
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 8
[/TD]
[TD]Danh sách công ty báo lãi năm 2011
[/TD]
[TD]45
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 9
[/TD]
[TD]10 công ty đạt lợi nhuận sau thuế cao nhất năm 2012
[/TD]
[TD]47
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bảng 10
[/TD]
[TD]Mười công ty chứng khoán có kết quả yếu kém nhất năm 2012
[/TD]
[TD]49
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

TTCK – Thị trường chứng khoán .
CTCK - Công ty chứng khoán
UBCK - Uỷ ban chứng khoán
GDCK – Giao dịch chứng khoán
OTC – Thị trường chứng khoán phi tập trung
TTGD - Thị trường giao dịch
HOSE- Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
HASTC- Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
WTO- Tổ chức kinh tế thế giới
UBCKNN- Uỷ ban chứng khoán nhà nước
DDS- Chứng khoán Đông Dương
TAS- Công ty chứng khoán Tràng An
HSC- Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí Minh
HASECO- Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
VDS- Chứng khoán Rồng Việt
BVS- Chứng khoán Bảo Việt
SVS- Chứng khoán Sao Việt
HBC- Chứng khoán Hải Phòng
NĐT- Nhà đầu tư
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top