• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Báo Cáo Thực trạng đấu thầu ở Việt Nam

huynhngocthu

Thành Viên Tích Cực
#1
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
43

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I. Tổng quan chung về đấu thầu. 2

1. Sự ra đời và phát triển của hoạt động đấu thầu. 2
2. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động đấu thầu. 2
3. Các nguyên tắc đấu thầu và các loại hình đấu thầu. 4
4. Các phương thức đấu thầu. 5
5. Tác dụng của đấu thầu. 6
Chương II. Thực trạng đấu thầu ở Việt Nam thời gian qua. 9
I. Những kết quả đạt được của hoạt động đấu thầu ở Việt Nam thời gian qua. .9

1. Quy chế đấu thầu đã được triển khai khá nghiêm túc, kỹ thuật đấu thầu đã có nhiều tiến bộ. 9
2. Sự phân cấp trong quản lý hoạt động đấu thầu đã rõ ràng, cụ thể hơn. 10
3. Trình độ đội ngũ các nhà thầu Việt Nam và các cán bộ làm công tác đấu thầu đã có nhiều tiến bộ. 10
II. Những tồn tại của hoạt động đấu thầu ở Việt Nam thời gian qua. 10
1. Những tồn tại của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. 10
a. Hệ thống pháp luật trong đấu thầu đã có nhưng chưa đồng bộ. 10
b. Quy trình đấu thầu còn nhiều điều chưa hợp lý. 11
c. Đấu thầu mua sắm hàng hoá vẫn còn một số hạn chế. 12
d. Có nên tiếp tục áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế. 13
e. Một số khó khăn trong kế hoạch đấu thầu đối với dự án nhóm C. 15
f. Từ chuyện thiếu những chế tài xử phạt đến chuyện dự án không có chủ đích thực 16
2. Những tồn tại của BMT. 17
a. Công tác chuẩn bị đấu thầu chưa tốt còn nhiều vướng mắc. 17
b. Kinh nghiệm tổ chức đấu thầu còn hạn chế, quản lý đấu thầu lỏng lẻo, chi phí đấu thầu lớn. 18
c. Việc sử dụng tư vấn trong đấu thầu còn nhiều bất cập. 19
3. Những tồn tại của các nhà thầu. 19
a. Hiện tượng bỏ giá thầu thấp dẫn đến chất lượng công trình kém. 19
b. Thư giảm giá ngày càng khốc liệt và phi lý. 21
c. Hiện tượng đi đêm – lách luật, đấu thầu giả. 22
d. Tham gia đấu thầu quốc tế ở Việt Nam thời gian qua chủ yếu là các nhà thầu nước ngoài. Các cuộc đấu thầu dự án công trình có vốn FDI hay ODA không hoàn lại thường được tổ chức tại nươcs ngoài. 23
Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu ở Việt Nam thời gian tới. 25
I. Các giải pháp mang tính vĩ mô. 25

1. Hoàn thiện các văn bản về đấu thầu. 25
2. Cải tiến kỹ thuật, quy trình đấu thầu dối với đấu thầu quốc tế. 26
3. Một vài kinh nghiệm trong đấu thầu cạnh tranh quốc tế. 27
a. Lựa chọn hình thức gói thầu. 27
b. Lựa chọn công nghệ. 28
c. Đảm bảo tài chính . 28
d. Đàm phán. 29
e. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. 30
4. Hỗ trợ của nhà nước trong đấu thầu, đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. 30
5. Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin, trung tâm đào tạo cán bộ làm công tác đấu thầu. 31
II. Một số giải pháp cần thiết cho BMT và các nhà thầu. 32
1. Một số giải pháp cần thiết cho BMT. 32

a. Lập kế hoạch đấu thầu, làm dự toán chính xác. 32
b. Lựa chọn hình thức đấu thầu, phân chia gói thầu hợp lý. 33
c. Lập HSMT, đánh giá HSDT, đàm phán ký hợp đồng. 33
d. Bàn về trách nhiệm của chủ đầu tư sau đấu thầu. 34
2. Đối với các nhà thầu. 36
a. Nghiên cứu kỹ HSMT. 36
b. Xây dựng giá dự thầu hợp lý, hấp dẫn. 36
c. Muốn thắng thầu phải trang thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến. 36
d. Xây dựng tiêu chuẩn năng lực nhà thầu nhằm đáp ứng tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. 37
e. Các nhà thầu xây dựng Việt Nam cần giành được những dự án lớn. 38
Kết luận. 40
Tài liệu tham khảo 41


 

Đính kèm

Mr BA

Trùm Bựa
#2
Chương I. Tổng quan chung về đấu thầu.

1. Sự ra đời và phát triển của hoạt động đấu thầu.

Đấu thầu là một trong những phương thức mua sắm hàng hoá, dịch vụ trong đời sống xã hội loài người. Nó ra đời và phát triển cùng với phương thức sản xuất phát triển dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, sự cạnh tranh gay gắt và các cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự ra đời của CNTB độc quyền và CNTB nhà nước vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Độc quyền ra đời từ tự do cạnh tranh, sau đó đối lập với tự do cạnh tranh, nhưng không thủ tiêu tự do cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Nhà nước tư bản vừa là người đại diện, người bảo vệ cho giai cấp tư sản và vừa là người điều tiết quá trình sản xuất, vừa là người cung cấp vốn để nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu Khoa học – kỹ thuật. Nhà nước điều tiết các chương trình, các mục tiêu phát triển kinh tế thông qua hệ thống luật pháp, các chính sách kinh te ^' Ngoài ra, nhà nước còn bỏ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, phát triển các ngành kinh tế cần thiết cho xã hội, nhưng lại có hiệu quả kinh tế thấp, lâu hoàn von ^', những mua sắm chi tiêu của Chính phủ đã trở thành mục tiêu cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chứ kinh tế tài chính. Do vậy, để điều chỉnh hoạt động nói trên ở hầu hết các nước tư bản đều có những luật mua sắm công dưới nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động đấu thầu đã xuất hiện rất sớm nhưng luật lệ liên quan đến đấu thầu ra đời muộn hơn và đã xuất hiện đầu tiên ở Anh. Khi Hiệp hội kỹ sư tư vấn quốc tế (FIDIC) thành lập thì quy trình đấu thầu ngày càng được hoàn thiện dần. Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy các quy định về đấu thầu ở các tổ chức quốc tế và ở các quốc gia khắp trên thế giới. Riêng ở Việt Nam thì sự hình thành của quy chế đấu thầu như sau:
- 122/1990/ có quy chế đấu thầu trong xây dựng do Bộ xây dựng ban hành.
- 1311/1992/ có quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- 31994/ Bộ xây dựng ban hành quy chế đấu thầu xây lắp.
- 164/1994/ Quy chế đấu thầu đầu tiên của Việt Nam đã được ban hành (tư vấn, công trình xây lắp, máy móc thiết bị, đấu thầu dự án).
- 71996/ quy chế này được sửa đổi, bổ sung (đấu thầu mua sắm máy móc thiết bị thành đấu thầu mua sắm hàng hoá, đấu thầu dự án thành đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án).
- 19/1999/ quy chế được sửa đổi lần 2 và trở thành quy chế đấu thầu hiện nay.
2. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động đấu thầu.
a. Khái niệm.
- Năm 1995, trong từ điển Bách khoa Việt Nam đĩnh nghĩa:
Đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện để xây dựng
 

Mr BA

Trùm Bựa
#3
Danh mục tài liệu tham khảo.

1. Thời báo Kinh tế Việt Nam .
2. Tạp chí Sự kiện và vấn đề.
3. Tạp chí Định hướng và dự báo.
4. Tạp chí Kinh tế Xây dựng.
5. Tạp chí Nghiên cứu - trao đổi.
6. Giáo trình Kinh tế đầu tư.
7. Quy chế đấu thầu ban hành 19/1999/ kèm theo NĐ 88CP/.
 
Top