• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Tiểu Luận Thực trạng đấu thầu trong mua sắm công tại Việt Nam từ năm 2000-2010

xeddap

Cộng Tác Viên
#1
Tên đề tài
Thực trạng đấu thầu trong mua sắm công tại Việt Nam từ năm 2000-2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MUA SẮM CÔNG VÀ ĐẤU THẦU
1: Mua sắm công 3
1.1 Khái niệm: 3
1.2. Phân loại mua sắm công 3
1.2.1 Phân loại theo nội dung kinh tế: 4
1.2.2 Phân loại theo tính chất đầu tư: 4
1.2.3 Phân loại theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu tư và đối tượng mà mình bỏ vốn 5
1.2.4 Phân loại mua sắm theo thời gian sử dụng 5
1.2.5 Phân loại theo mục tiêu chuyên môn 5
1.2.6 Phân loại theo chủ đầu tư 5
1.2.7 Phân loại theo lĩnh vực mua sắm 5
2.Đấu thầu 6
2.1. Khái niệm đấu thầu 6
2.2. Hình thức và phương thức đấu thầu 6
2.2.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu: 6
2.2.2 phương thức đấu thầu 8
2.2.3 Loại hình đấu thầu 9
2.3.Vai trò của đấu thầu 9
2.2.1: Vai trò của đấu thầu: 11
2.2.2 Tầm quan trọng của đấu thầu trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế 12
3. Vai trò của đấu thầu trong mua sắm công 14


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRONG MUA SẮM CÔNG TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾN 2010
1. Thực trạng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. 15
2. Thực trạng công tác đấu thầu trong mua sắm công 19
2.1 Hoạt động mua sắm công chỉ có hiệu quả khi áp dụng các quy định về đấu thầu. 19
2.2. Hiệu quả cạnh tranh trong đấu thầu 22
2.3 Hầu hết các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện mua sắm đều tránh áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi 23
2.2.4 Hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu mua sắm công giảm dần theo thời gian. 25


CHƯƠNG III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ ĐẤU THẦU TRONG MUA SẮM CÔNG BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC.
3.1 Vấn đề về quy phạm pháp luật: 27
3.1.1: Nguyên tắc thống nhất và ổn định: 28
3.1.2 Nguyên tắc công bằng, bình đẳng: 29
3.1.3 Nguyên tắc công khai minh bạch 29
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ trong bộ máy: 30
KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top