• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh ven biển miền Trung (2007-2008)

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở một số tỉnh ven biển miền Trung (2007-2008) – báo cáo tóm tắt[/h]
[h=3]Thông tin đề tài:[/h]
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Khổng Diễn

[h=3]Nội dung đề tài:[/h]
Phần 1. Tổng quan điều kiện tự nhiên, dân cư và đặc điểm kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung

1. Những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên
2. Những thuận lợi, khó khăn của điều kiện dân cư và kinh tế - xã hội

Phần 2. Thực trạng đói nghèo ở một số tỉnh ven biển miền Trung

1. Về thực trạng đói nghèo toàn vùng
2. Về thực trạng đói nghèo ở ba tỉnh được điều tra
3. Về thực trạng nghèo ở 6 làng được điều tra

Phần 3. Những nguyên nhân, hệ quả và kiến nghị, giải pháp xóa đói giảm nghèo

1. Những nguyên nhân
2. Những hệ quả
3. Kiến nghị và giải pháp

[h=3]Lời Mở Đầu:[/h]
Vùng Trung Bộ hay vùng ven biển biển miền Trung Việt Nam gồm 14 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, có diện tích tự nhiên 95,92 nghìn km[SUP]2[/SUP], dân số 19,6 triệu người (2007), chiếm 29% diện tích và 23% dân số cả nước. Trong lịch sử cũng như hiện nay, vùng ven biển miền Trung luôn là địa bàn có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng, người Kinh và các dân tộc nơi đây giàu truyền thống, kiên cường, bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong lịch sử, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cần được ưu tiên đầu tư, phát triển để đền ơn, đáp nghĩa
Công cuộc đổi mới và các chính sách xóa đói giảm nghèo do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong những năm qua đã thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) các tỉnh ven biển miền Trung phát triển, đời sống mọi mặt của người dân được nâng cao đáng kể. Tuy vậy, do những đặc thù về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển xã hội tư nhân, khu vực ven biển Trung Bộ vẫn là vùng nghèo của cả nước. Ngoài dân tộc Kinh và Chăm sinh sống tại đồng bằng, ở phía Tây các tỉnh này có nhiều dân tộc thiểu số cư trú, do hạn chế về điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế -xã hội, nên đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn và nghèo đói hơn so với người Kinh và so với nhiều dân tộc thiểu số ở các vùng khác trong cả nước. Trong bối cảnh chung của quốc gia và thế giới, lại do âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, ở đây đã và đang diễn ra những mâu thuẫn kinh tế - xã hội, dân tộc và tôn giáo, tác động tiêu cực đến tiến trình phát triển bền vững của vùng.
 

Đính kèm

Top