• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Luận Văn Thực trạng hoạt động công tác đấu thầu ở công ty xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động

sontungru

Thành Viên Tích Cực
#1
[h=1]LỜI NÓI ĐẦU[/h]

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, các dự án đầu tư xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Để công cuộc xây dựng đáp ứng tốt nhất những yêu cầu về chất lượng, thời gian, chi phí, việc sử dụng phương pháp đấu thầu (ở đây là đấu thầu xây lắp) để lựa chọn nhà thầu ngày càng trở nên có nhiều ưu điểm và được áp dụng rộng rãi đối với các công trình xây dựng.
Mặt khác, đấu thầu đòi hỏi nhà thầu phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm kiếm các cơ hội tham dự đấu thầu, luôn luôn nâng cao trình độ về mọi mặt: tổ chức quản lý, đào tạo cán bộ, đầu tư nâng cao năng lực máy móc . để có thể trúng thầu.
Việc thắng thầu đã giải quyết vấn đề đầu ra cho doanh nghiệp - vấn đề quan trọng nhất trong sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao uy tín, giải quyết việc làm cho cán bộ công nhân viên.
Trong quá trình thực tập tại công ty Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động với nước ngoài, nhận thức được tầm quan trọng của việc thắng thầu đối với Công ty cũng như đối với các công ty kinh doanh xây lắp, bằng những kiến thức đã học và thực tế thu thập được em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài:

Nội dung đề tài bao gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về đấu thầu và đấu thầu xây lắp.
Chương II: Thực trạng công tác đấu thầu ở công ty Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động.
Chương III: Một số giải pháp nâng cao khả năng thắg thầu ở công ty Xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động với nước ngoài.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vũ Kim Toản và các cán bộ trong công ty Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động đã tận tình hướng dẫn để em có thể hoàn thành được đề tài này.
Do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm thực tế, thời gian nghiên cứu nên đề tài có thể còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhân được sự góp ý của thầy cô trong Bộ môn và tất cả các bạn đọc để bài viết của em được hoàn thành tốt hơn.
[h=3][/h]CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU
I.1. Khái niệm về đấu thầu
Theo nghị định số 88/1999/NĐ-CP: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu.
Hay hiểu một cách chung nhất Đấu thầu là quá trình trong đó người bán phải cung cấp cho người mua những bản chào hàng theo yêu cầu của người mua. Trên cơ sở những bản chào hàng đó bên mua lựa chọn bên bán tốt nhất.
Như vậy
 

Đính kèm

Top