• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Thực trạng tình hình cấp thẻ Bảo hiểm y tế và xây dựng quy trình thu nộp, cấp thẻ Bảo hiểm y tế ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=3]Thực trạng tình hình cấp thẻ Bảo hiểm y tế và xây dựng quy trình thu nộp, cấp thẻ Bảo hiểm y tế ở Bà Rịa – Vũng Tàu
[/h]


Thông tin tài liệu


Chủ nhiệm: BS Nguyễn Thị NgaMục lục


Phần 1. Phần mở đầu


Phần 2. Thực trạng cấp thẻ Bảo hiểm y tế trong thời gian qua tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Kết quả thực hiện chính sách BHYT tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua
3. Những vấn đề chung về thẻ BHYT
4. Quy trình cấp và sử dụng thẻ, phiếu khám chữa bệnh BHYT
5. Quản lý phiếu khám chữa bệnh, thẻ BHYT
6. Đánh giá thực trạng


Phần 3. Xây dựng quy trình cấp và quản lý thẻ BHYT ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu1. Yêu cầu của quy trình cấp và quản lý thẻ BHYT ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Thực hiện hệ thống biểu mẫu, sổ sách
3. Quy trình cấp thẻ, phiếu KCB và các thủ tục liên quan đến việc cấp thẻ BHYT, phiếu KCB cho từng loại đối tượng
4. Quản lý phiếu KCB, thẻ BHYT
5. Thống kê báo cáo
6. Điều kiện để thực hiện quy trình
Phần IV. Kết luận và kiến nghị
Phụ lục


Lời mở đầuNgày 15-8-1992 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có Nghị định số 299/HĐBT ban hành Điều lệ về Bảo hiểm y tế (BHYT) – Đây là một chủ trương của Nhà nước để huy động sự đóng góp các cá nhân, tập thể và cộng đồng xã hội nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao tính nhân đạo và công bằng xã hội trong hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện xã hội hóa về y tế, giúp cho mọi người có tham gia BHYT khắc phục được khó khăn khi rủi ro ốm đau,
Để thực hiện tốt chính sách BHYT phải ban hành các quy chế, quy trình, thủ tục, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý, trong đó có thể BHYT.
Thẻ BHYT là một công cụ có tính chất pháp lý để người tham gia BHYT có quyền đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đồng thời thẻ BHYT còn là phương tiện để ngành Bảo hiểm y tế trước đây và ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện nay tiến hành thu phí BHYT thông qua việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng. Vì vậy, thẻ BHYT có vai trò to lớn, quyết định nguồn thu của chế độ BHYT, quyết định sự phát triển của ngành Bảo hiểm y tế trước đây và Bảo hiểm xã hội hiện nay. Trên thực tế, việc phát hành thẻ BHYT ngày càng nhiều, số thu BHYT cũng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Quy trình cấp phát và quản lý thẻ cũng ngày càng được hoàn thiện. Thẻ BHYT ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt trong việc quản lý, thực hiện chế độ BHYT. Vì vậy thẻ BHYT cũng không ngừng được cải tiến để thuận lợi cho người sử dụng và bảo đảm công tác quản lý của ngành.
Từ năm 2003 BHYT sáp nhập vào BHXH, thu BHYT được tập trung thống nhất, nên các biểu mẫu cũng như quy trình cấp thẻ trước đây không còn phù hợp, cần phải sửa đổi. Ngày 02/6/2003, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản số 1745/BHXH-BT hướng dẫn cấp, quản lý sử dụng phiếu khám chữa bệnh, thẻ BHYT (mang tính tạm thời). Văn bản này quy định những nội dung chủ yếu của quá trình thu, cấp phát thẻ BHYT và trách nhiệm của từng cá nhân và bộ phận. Đồng thời quy định cụ thể các biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý. Các cơ quan BHXH địa phương dựa trên những quy định đó xây dựng cho mình một quy trình cấp thẻ phù hợp cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, trình độ kỹ thuật, đặc thù của địa phương,
 

Đính kèm

Top