• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Thực trạng và định hướng hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Thực trạng và định hướng hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
[/h]


Thông tin tài liệu


Chủ nhiệm: CN Huỳnh Thị Ngọc LinhMục lục


Chương 1. Những vấn đề chung về kinh tế HTX1. Sự tồn tại khách quan của kinh tế HTX trong thời kỳ quá độ
2. Sự cần thiết của việc thực hiện chế độ BHXH-BHYT đối với người lao động trong khu vực HTX


Chương 2. Thực trạng hoạt động của hợp tác ở Vĩnh Long


1. Thực trạng về kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long
2. Thực trạng về thực hiện BHXH trong các HTX ở tỉnh Vĩnh Long


Chương 3. Các giải pháp tổ chức thực hiện BHXH đối với các HTX ở Vĩnh Long


1. Quan điểm về thực hiện BHXH đối với các HTX ở Vĩnh Long
2. Các giải pháp tổ chức thực hiện BHXH trong khu vực hợp tác xã ở Vĩnh Long
3. Điều kiện để thực hiện giải pháp
Kết luận


Lời mở đầu


Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, Hợp tác xã (HTX) đã có nhiều đóng góp to lớn, đặc biệt từ sau đại học VI đến nay kinh tế tập thể khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của kinh tế hợp tác xã trong cả nước. Kinh tế tập thể ở Vĩnh Long đã có những chuyển biến tích cực và đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh nhà như: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 16.000 người lao động thường xuyên làm việc trong các loại hình kinh tế tập thể mà trong đó loại hình HTX là nòng cốt bao gồm: hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu (chiếu, thảm, gốm) HTX cơ khí, HTX sửa chữa ô tô, HTX giao thông vận tải, HTX xây dựng, HTX tín dụng và dịch vụ thương mại với tổng số là 4.555 xã viên. Đa số những người làm việc ở HTX đều được chủ nhiệm HTX ký kết hợp đồng lao động để được hưởng mọi chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH), bình đẳng như những người lao động trong các thành phần kinh tế khác.
Nghị định số 15/CP ngày 21/12/1997 của Chính phủ “Về chính sách khuyến khích HTX” có quy định (điều 15) Bộ lao động – TB&XH chủ trì cùng các bộ quản lý ngành có liên quan hướng dẫn việc đóng BHXH cho xã viên HTX. Tiếp tục Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của ban chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” có quy định thực hiện BHXH bắt buộc đối với xã viên HTX và người lao động làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công quy định tại bộ luật lao động , nhưng từ năm 1997 đến năm 2002 không có thông tư hướng dẫn thực hiện, nhiều HTX và liên minh HTX đã nhiều lần đề nghị cơ quan BHXH cho họ được quyền tham gia và hưởng chế độ BHXH, nhưng do chưa có thông tư hướng dẫn nên BHXH chưa thu và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho những người làm việc ở các HTX vì thực tế họ cũng là những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm đóng góp cho xã hội và làm nghĩa vụ nộp thuế như các thành phần kinh tế khác. Năm 2003 Nghị định số 01/2003/NĐ ngày 09/01/2003 “V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ BHXH” và ngày 12/3/2003 Bộ Lao động – TB&XH đã có thông tư số 07/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/CP
 

Đính kèm

Top