• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Thực trạng và giải pháp hoàn thiện về cung ứng quản lý thuốc và giá thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế

phamlocblog

Cộng Tác Viên
#1
[h=2]Thực trạng và giải pháp hoàn thiện về cung ứng quản lý thuốc và giá thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế
[/h]


Thông tin tài liệuChủ biên chuyên đề: DS. Phạm Lương Sơn

Mục lục


Chương 1. Thực trạng tình hính cung ứng, sử dụng và quản lý giá thuốc BHYT tại các cơ sở KCB1. Vài nét về thị trường thuốc ở Việt Nam
2. Thực trạng tình hình cung ứng thuốc BHYT
3. Thực trạng tình hình sử dụng thuốc BHYT
4. Thực trạng công tác quản lý giá thuốc chữa bệnh cho người bệnh BHYT


Chương 2. Đề xuất giải pháp tổ chức cung ứng và phương thức quản lý giá thuốc BHYT


1. Kinh nghiệm quản lý sử dụng thuốc cho bệnh nhân BHYT ở một số nước trên thế giới
2. Phương án tổ chức cung ứng thuốc BHYT
3. Phương thức quản lý giá thuốc BHYT
Phần 3. Kết luận
Tài liệu tham khảo


Lời mở đầuTrong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người bệnh nói chung, người có thẻ BHYT nói riêng, thuốc chữa bệnh giữ một vị trí quan trọng. Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, đòi hỏi phải có những kiến thức Y-Dược học nhất định, khi sử dụng mà thiếu nó sẽ mang lại hậu quả không tốt cho người bệnh. Điều đáng quan tâm là chi phí thuốc dùng cho người bệnh BHYT chiếm một tỷ trọng rất lớn, từ 60-70% trong tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT hàng năm. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý thuốc chữa bệnh BHYT sẽ là một đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT cũng như việc bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHYT.
Vấn đề tổ chức cung ứng thuốc cho người bệnh có thẻ BHYT đã được quan tâm ngay từ khi triển khai thực hiện chính sách BHYT ở Việt Nam. Tuy nhiên, do một số hạn chế nhất định từ sự quản lý phân tán quỹ BHYT ở mỗi địa phương, ngành theo Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nên công tác quản lý việc cung úng thuốc và giá thuốc chưa có được sự chỉ đạo thống nhất là Trung ương đến địa phương. Mỗi địa phương, ngành tủy theo đặc điểm của địa phương, ngành mình và sự chỉ đạo của Sở Y tế để thực hiện một phương thức cung ứng và quản lý giá thuốc BHYT khác nhau.
 

Đính kèm

Top