• Các thành viên của E4VN nên đọc ebook bằng máy đọc sách Kindle để tránh mỏi mắt, hại mắt. Tham khảo các dòng máy đọc sách nổi tiếng tại https://www.maydocsach.vn/may-doc-sach-kindle/ Tất cả tài liệu, ebook đều là miễn phí.
    LƯU Ý: SPAM SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN NGAY LẬP TỨC, ĐỒNG THỜI CHẶN LUÔN TÊN MIỀN!!!
  • may doc sach kindle

Đề Án Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu

#1
LỜI MỞ ĐẦU. 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP 2
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU. 2
1. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ CÁC LOẠI HÌNH ĐẤU THẦU TẠI VIỆT NAM. 2
2. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU. 4
2.1 Đấu thầu rộng rãi 4
2.2 Đấu thầu hạn chế 4
2.3 Chỉ định thầu 4
2.4 Chào hàng cạnh tranh 4
2.5 Mua sắm trực tiếp 5
2.6 Tự thực hiện 5
2.7 Mua sắm đặc biệt 5
3.PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU. 5
3.1 Đấu thầu một túi Hồ sơ 5
3.2 Đấu thầu hai túi Hồ sơ 5
3.3 Đấu thầu hai giai đoạn 5
4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐẤU THẦU. 6
4.1 Việc tổ chức đấu thầu chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau: 6
4.2 Nhà thầu tham dự đấu thầu phải đảm bảo các điều kiện sau: 7
II. ĐẤU THẦU TRONG XÂY LẮP: 7
1. VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG: 7
2. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY LẮP 9
2.1 Chuẩn bị đấu thầu 9
2.2 Sơ tuyển 12
2.3 Mời thầu 12
2.4 Nộp và nhận hồ sơ dự thầu 12
2.5 Mở thầu 13
2.6 Đánh giá, xếp hạng nhà thầu 13
2.7 Trình duyệt kết quả đấu thầu 14
2.8 Công bố trúng thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng 14
2.9 Trình duyệt nội dung hợp đồng và ký hợp đồng 15
III. HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP 16
1. HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP 16
1.1 Nội dung về hành chính, pháp lý 16
1.2 Các nội dung về kỹ thuật 16
1.3 Các nội dung về thương mại, tài chính 16
2. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP 16
2.1 Kỹ thuật chất lượng 17
2.2 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu 17
2.3 Tài chính và giá cả 17
2.4 Tiến độ thi công 17
IV. MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG XÂY DỰNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA TỔ CHỨC XÂY DỰNG. 17
1.TÌNH HÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRONG XÂY DỰNG THIẾU TÍNH ỔN ĐỊNH, LUÔN BIẾN ĐỔI THEO ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ CÔNG CỤ LAO ĐỘNG. 17
2. CHU KỲ SẢN XUẤT (THỜI GIAN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH) THƯỜNG DÀI 18
3.SẢN XUẤT XÂY DỰNG PHẢI TIẾN HÀNH THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CHO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ THÔNG QUA HÌNH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG. 18
4. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XÂY DỰNG RẤT PHỨC TẠP 19
5. SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯỜNG PHẢI TIẾN HÀNH NGOÀI TRỜI NÊN CHỊU NHIỀU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TIẾT, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHỌC NHẰN. 19
6. SẢN XUẤT XÂY DỰNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA LỢI NHUẬN CHÊNH LỆCH DO ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ĐEM LẠI 19
V. GIÁ DỰ TOÁN DỰ THẦU TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP 19
1.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊNH GIÁ TRONG XÂY DỰNG. 19
2.NỘI DUNG LẬP GIÁ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. 20
3.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. 21
3.1 Những nhân tố bên ngoài làm tăng giảm một cách chính đáng các chi phí trong giá dự toán 21
3.2 Những nhân tố bên ngoài có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành làm tăng giảm một cách không chính đáng giá dự toán 22
3.3 Các nhân tố bên ngoài có liên quan đến yếu tố thông tin làm tăng giảm không chính đáng và ngẫu nhiên giá dự toán. 22
3.4 Những nhân tố bên trong làm tăng, giảm không chính đáng và ngẫu nhiên giá dự toán do chất lượng thông tin không đầy đủ 23
3.5 Những nhân tố làm thay đổi không chính đáng và ngẫu nhiên giá dự toán có liên quan đến hoạt động sản xuất của đơn vị tư vấn 23
VI. VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP. 24
CHƯƠNG II 27
THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT. 27
I/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT. 27
1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 27
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT. 27
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY. 28
1. ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH. 28
2.ĐẶC ĐIỂM VỀ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT 32
2.1 SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ. 32
2.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN. 32
2.2.1 Giám đốc công ty 32
2.2.2 Phó giám đốc công ty: 32
2.2.3 Phòng tổng hợp: 32
2.2.3 Phòng Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật 33
2.2.4 Phòng Kế toán - Tài vụ 33
2.2.5 Các chi nhánh xây lắp: 34
2.2.6 Các xí nghiệp xây lắp: 34
2.2.7 Các phòng thi công, đội thi công: 34
2.2 Đặc điểm về tổ chức sản xuất 35
4.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY MÓC THIẾT BỊ 36
5. ĐẶC ĐIỂM VỀ VỐN VÀ TÀI CHÍNH. 39
III. TÌNH HÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT. 41
1. CÔNG TÁC MUA HỒ SƠ DỰ THẦU. 42
2. CÔNG TÁC LẬP, NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG. 43
2.1. Lập hồ sơ dự thầu 44
2.1.1. Trình tự thi công 48
2.1.2. Các giải pháp tiêu biểu trong hồ sơ. 49
2.3. Thời gian đấu thầu 54
1.4. Ký kết hợp đồng sau khi trúng thầu. 54
IV. Đánh giá về quá trình tham gia đấu thầu ở công ty xây lắp vật tư thiết bị kỹ thuật. 55
1. Những thuận lợi của công ty trong lĩnh vực đấu thầu 55
2. Những tồn tại trong hoạt động tham gia đấu thầu của công ty. 57
3. Một số nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của công ty 58
3.1. Nguyên nhân khách quan 59
3.2. Nguyên nhân chủ quan: 59
CHƯƠNG III 60
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây lắp vật tư kỹ thuật- hà nội 60
I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 60
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty 61
1. Giải pháp 1: Tham gia hiệp hội các nhà thầu 61
2. Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu 62
3.Giải pháp 3: Xác định chiến lược đấu thầu tổng hợp 64
Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác tiếp thị 66
Giải pháp 5: Chú trọng phân tích rủi ro dự án xây dựng 67
Giải pháp 6: Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ 68
Giải pháp 7: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 69
Giải pháp 8: Đẩy mạnh công tác hoán công, nghiệm thu góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty 70
Giải pháp 9 71
 

Đính kèm

Top